Poslanci posunuli ďalej novelu zákona o platobných službách

06.09.2017 (11:30)

Navrhované zmeny by mali modernizovať existujúcu legislatívnu úpravu a zabezpečiť nediskriminačné podmienky pre poskytovateľov platobných služieb, a to vrátane možnosti vstupu nových poskytovateľov na trh platobných služieb.Parlament posunul do druhého čítania návrh novely zákona o platobných službách. Ide o transpozíciu eurosmernice, ktorej cieľom je prispieť k vytvoreniu harmonizovaného trhu elektronických platieb v rámci celej Európskej únie. Dôvodom úpravy je dynamický nárast objemu využívania elektronických služieb, nárast využívania mobilných platieb, ako aj rozšírenie okruhu platobných služieb o nové druhy. Účinnosť zákona sa navrhuje od 13. januára 2018.

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

Jedným z cieľov transpozície smernice je posilnenie transparentnosti a možnosti rýchlejšieho prijímania inovácií v oblasti platobných služieb, a tým prispieť k účinnému a efektívnemu trhu s platbami. Zaviesť sa majú aj nové prvky na uľahčenie používania elektronických, najmä nízkonákladových internetových a mobilných platieb.

Zaviesť sa majú aj nové bezpečnostné opatrenia za účelom zmierňovania rizík v oblasti bezpečnosti platieb. Posilniť by sa mali aj práva spotrebiteľov, zvýši sa ich informovanosť s cieľom prispieť k zvýšeniu ochrany spotrebiteľov. Cieľom je aj zabezpečenie nediskriminačných podmienok pre poskytovateľov platobných služieb, vrátane možnosti vstupu nových hráčov na trh platobných služieb.

Platby za tovar, poskytovanie úverov či elektronické obchodovanie vďaka novej európskej smernici o platobných službách už nebudú výhradne doménou bánk. Najmä IT firmy budú mať príležitosť ponúknuť firemným aj privátnym zákazníkom nové riešenia v oblasti platieb, bezpečnosti, správy finančných aktív, dátových analýz a softvéru.
 


Zdroj: SITA, Foto: redakcia