Posledný termín na podanie daňového priznania sa blíži

13.06.2024 (18:10)

Daňovníci majú už len niekoľko týždňov na podanie daňového priznania za rok 2023, pričom posledný deň predĺženej lehoty pripadá na pondelok, 1. júla 2024.

Pôvodný termín na podanie daňových priznaní za rok 2023 bol 1. apríla tohto roka. Daňovníci, ktorí nestihli podať daňové priznanie v riadnej lehote, mali možnosť požiadať o predĺženie lehoty. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania bolo možné najviac o tri kalendárne mesiace, do 30. júna 2024, alebo o šesť kalendárnych mesiacov, do 30. septembra 2024.

Predĺženie lehoty o tri mesiace mohli využiť všetci daňovníci bez udania dôvodu, pokiaľ podali oznámenie včas, teda do 1. apríla. Predĺženie o šesť kalendárnych mesiacov bolo umožnené iba tým daňovníkom, ktorí mali v roku 2023 aj zdaniteľné príjmy zo zahraničia. Tieto príjmy museli byť zahrnuté do slovenského daňového priznania, čo bolo potrebné uviesť v oznámení o predĺžení lehoty. Podanie oznámenia o predĺžení lehoty bolo automaticky schválené a nevyžadovalo sa ďalšie schválenie správcom dane.

"Ak bolo oznámenie podané po 1. apríli 2024, nebolo to akceptované a za oneskorené podanie daňového priznania sa spravidla vyrubí pokuta, najčastejšie vo výške 30 eur," uvádza Slovenská komora daňových poradcov. Spoločnosti v konkurze a v likvidácii mali možnosť požiadať o predĺženie lehoty, ktoré podlieha schváleniu správcom dane. Tieto spoločnosti nepodávali oznámenie, ale žiadosť o predĺženie, ktorú museli podať najneskôr 15 dní pred uplynutím riadnej lehoty na podanie daňového priznania, teda spravidla do 16. marca. Daňovníci, ktorí nestihli podať oznámenie o predĺžení lehoty do 1. apríla 2024, už túto možnosť nemajú. Preto je dôležité, aby tí, ktorí požiadali o predĺženie lehoty najviac o tri mesiace, podali svoje daňové priznania najneskôr do 1. júla 2024.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák