Prečo môže byť žiarenie z mobilov škodlivé? WAVEEX vás chráni.

Autor: (PR správa)
14.11.2016 (09:00)

Mobilné telefóny majú okrem výhod komunikácie a zbližovania ľudí aj svoje negatíva. Vyžarujú elektromagnetické žiarenie, ktoré môže byť podľa niektorých odborníkov zdraviu škodlivé.

Vzhľadom k tomu, že biologické tkanivá obsahujú vodu v priemere od 55 až 75% ich hmotnosti, predstavujú aj pri nízkej absorbcii elektromagnetického žiarenia vhodné prostredie pre rizikovú premenu energie na teplo.
 
Podobne aj ľudskom tele prebiehajú rôzne zložité bioreakcie, ktoré sú riadené veľmi jemnými elektrickými impulzmi. Preto môže nastať prepojenie s okolitým elektromagnetickým žiarením (elektrosmogom) a bunky sa prepólujú, čím dochádza k zmene bioreakcií v ľudskom tele.
Bunková komunikácia v tele môže byť narušená a ich práca je tak sťažená. Toxické látky sa potom ťažšie odbúrajú z tela. Baktérie, vírusy, huby sa potom môžu v tele ľahšie rozmnožovať.
 

Pozor na elektrosmog

Elektrosmog môže vytvárať v tele kyslé prostredie, čo nie je vhodné. Navyše v spálni môže narušiť váš spánok a podnietiť bolesti hlavy a migrénu.
Epidemiologické štúdie potvrdzujú, že v posledných rokoch výrazne stúpla elektromagnetická precitlivelosť ľudskej populácie. S tým súvisí aj za posledných 10 rokov stúpajúca neplodnosť v dôsledku nižšej životaschopnosti spermií.
 

Elektrosmog a deti

No toto všetko sa netýka iba dospelých - deti sú na elektrosmog ešte náchylnejšie. Majú anatomicky odlišnú stavbu lebky, jednak v hrúbke a hustote kostí, ale hlavne v množstve tekutiny v mozgu. Na rozdiel od mozgu dospelého človeka, prepúšťa ten detský elektromagnetické žiarenie desaťnásobne ľahšie. Najviac sú postihnuté malé deti predškolského veku, aj tie staršie však podliehajú vplyvom elektrosmogu. Ak sa oprieme o výsledky medzinárodných odborníkov, tak až 3-7% detí školského veku trpí poruchami pozornosti a hyperaktivitou. U týchto detí sa napríklad prejavuje deficit pracovnej pamäte v spojení s nepozornosťou, čo spôsobuje neschopnosť písomne zachytávať počúvaný text.
 
Hoci nemôžeme povedať, že elektrosmog z mobilných telefónov je jedinou príčinou našich zdravotných problémov, aspoň čiastočne im môžeme predchádzať napríklad vďaka čipu WAVEEX. Používanie čipu WAVEEX na vašom mobilnom telefóne výrazne redukuje účinky mobilného žiarenia na ľudský organizmus.

16 05 Waveex button Kupit Waveex

WAVEEX je čip trojuholníkového tvaru, ktorého 5 strieborných vrstiev redukuje elektromagnetické vlny. Je testovaný a certifikovaný. Lepí sa priamo na batériu alebo čo najbližšie k batérii či inému zdroju.

Viac informácií o čipe získate v tomto krátkom videu:
 

Zdroj: www.waveex.sk, Foto: waveex.sk