Pri prenose a navýšení hypotéky vám banky preklepnú príjmy aj výdavky

Autor: Mário Skyba
02.03.2017 (12:05)

Pri prenose úveru na bývanie si niektorí klienti chcú nielen refinancovať starý úver, ale niekedy ho potrebujú aj navýšiť. Zisťovali sme, či banky posudzujú prísnejšie klienta, ktorý si chce požičať viac, ako mal v starej banke.

Namodelovali sme klienta, ktorý si chce preniesť hypotéku z inej banky vo výške 40 tisíc eur. Plánuje si ju navýšiť o 10 tisíc eur, aby vyplatil aj iné spotrebné úvery, ktoré majú vysoké úroky. Hodnota nehnuteľnosti, ktorú má založenú, je 120 tisíc eur a jeho príjem je 1 000 eur v čistom.

Preskúmajú vašu schopnosť splácať úver

Banky budú preverovať schopnosť splácať úver bez ohľadu na to, či klient požiada o nový úver na bývanie alebo refinancuje starý úver. „Miernejšie kritériá sú povolené len v prípade, ak klient pri refinancovaní úveru výrazne nenavýši zostatok splácaného úveru, čo je maximálne 5% alebo 2 000 eur,“ vysvetľuje Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB. V našom prípade je úver navyšovaný až o 25%, takže skúmanie príjmu bude prísnejšie.

Okrem príjmu budú finančné domy preverovať aj výdavky žiadateľa o úver – napríklad jeho náklady na domácnosť či na ďalšie splátky. „Je to jeden z parametrov vstupujúcich do posúdenia platobnej schopnosti klienta splácať požadovaný úver,“ priznáva Jamborová.
 

Hypotekárna poradňa – opýtajte sa na čokoľvek

Problém živnostníkov

Ak o prenos a navýšenie úveru žiada živnostník, potrebuje preukázať čo najvyššie príjmy – musí si ich teda dopredu ustriehnuť a neznižovať ich umelo kvôli nižším daniam. Pri žiadosti o novú hypotéku by sa mu to mohlo vypomstiť. Navyše v tomto čase už by mal mať podané nové daňové priznanie za rok 2016, pretože bankám nemusí stačiť priznanie z predminulého roka. Banka bude požadovať tiež potvrdenie z daňového úradu o výške daňového základu a zaplatenej dani (na tlačive banky). Daňový úrad na to má lehotu 30 dní, ale zvyčajne to urobí v priebehu týždňa.


 Zmeny od marca

V minulosti vám v prípade navýšenia hypotéky nová banka úver mohla schváliť aj bez zisťovania príjmov - stačilo jej čestné vyhlásenie. Po novom to už možné nebude. Banky budú musieť od marca skúmať príjmy podrobnejšie a hlbšie do minulosti. Už im nebude stačiť ukázať príjem za posledné tri mesiace, ale až za pol roka.

Banka od vás bude ďalej požadovať päť percentnú rezervu z príjmu, ktorá postupne narastie až na 20%. To znamená, že od vášho čistého príjmu sa odráta nielen životné minimum (čo je takmer 200 eur), ale aj túto rezervu. Na splátky vám teda ostane ešte nižšia časť príjmu.

Napokon, ak by ste si chceli hypotéku navyšovať výrazne - až nad 80% hodnoty nehnuteľnosti - od marca môžete mať opäť väčší problém taký vysoký úver získať. Podľa prísnejších pravidiel bude počet týchto hypoték v bankách obmedzený.


Aké doklady na prenos a navýšenie hypotéky potrebujete


  • doklady totožnosti

  • doklady o príjme (výpisy z účtu alebo daňové priznanie)

  • žiadosť o úver

  • znalecký posudok alebo kúpnu zmluvu k nehnuteľnosti

  • kópia katastrálnej mapy (nie vždy)

  • doklad preukazujúci vek stavby (nie vždy)

  • žiadosť o zmenu vinkulácie poistnej zmluvy k zakladanej nehnuteľnosti

  • potvrdenie o zostatku splácaného úveru

  • žiadosť o zmenu záložného práva


Foto: Ivan Sedlák