Banky.sk

Priemerná mzda v roku 2018 prevdepodobne pokorí hranicu 1000 Eur

Autor: redakcia Banky.sk
04.01.2018 (20:00)

Vyhliadky na rok 2018 sú pozitívne. Ktorým smerom sa budú hýbať úroky? Platy? Nezamestnanosť? Prečítajte si, ako vidia rok 2018 bankoví analytici.

Slovenská ekonomika v prvých troch štvrťrokoch 2017 medziročne vzrástla o 3,4%, čo bol takmer rovnaký rast ako v prechádzajúcom roku, kedy HDP reálne vzrástol o 3,3%. Motorom rastu sa stala spotreba domácností, ktorá si po dlhých rokoch pripísala vyšší medziročný rast ako celkový HDP. Optimizmus domácností pramení predovšetkým z vývoja na pracovnom trhu. Stále vznikajú nové pracovné miesta a nezamestnanosť klesá. Klesla dokonca už aj pod úroveň priemeru EÚ, vôbec po prvýkrát v histórii.
 

Rok 2018 v znamení rastu

V nadchádzajúcom roku by si slovenská ekonomika mala pripísať ešte rýchlejší rast. Rast bude aj naďalej ťahať pokračujúce oživenie spotreby domácností vďaka vysokej zamestnanosti a rastu miezd – ten by mal dosiahnuť nominálne 5% a priemerná mesačná hrubá mzda v hospodárstve by tak mohla tento rok pokoriť hranicu 1000 eur. Zrýchlenie rastu HDP oproti roku 2017 však bude hlavne pričinením nových investícií v automobilovom priemysle (Jaguar Land Rover a Volkswagen). Podľa prognóz rast HDP sa dostane až k úrovni 4%.

Dariť sa bude aj exportu

Pozitívne k rastu ekonomiky prispeje aj zahraničný dopyt. Výhľad pre svetovú ekonomiku je priaznivý, očakávame, že v tomto roku by rast svetovej ekonomiky mal ostať zhruba rovnaký, prípadne ešte o niečo rýchlejší ako tento rok. Ekonomika USA pokračuje v expanzii, ktorá môže byť vôbec najdlhšou v histórii. Dariť by sa malo naďalej aj ekonomike Eurozóny, čoho obrazom je aj vysoká spotrebiteľská dôvera či nálada medzi podnikateľmi - zvlášť v Nemecku, ktoré je našim najväčším obchodným partnerom. Mimoriadne sa darí aj našim regionálnym susedom. Vskutku, tak česká, ako aj maďarská a poľská ekonomika si pripísali v roku 2017 rýchlejší rast HDP ako my. Časť ich náskoku pramenila z rýchlejšieho čerpania eurofondov, no aj skoršieho a mohutnejšieho oživenia súkromnej spotreby, ktoré pretrvá aj tento rok, zvlášť v Českej republike. Tamojší pracovný trh je premiantom nielen v regióne, ale s mierou nezamestnanosti na úrovni len 2,7% aj v celej EÚ.
 
Úrokové prostredie ostane aj budúci rok ešte relatívne nízke, no k ďalšiemu poklesu sadzieb pre klientov už nepríde.
 

Potenciálne hrozby

Riziká pozitívneho výhľadu pramenia hlavne z externého prostredia. Hlavným zdrojom obáv je finančná stabilita v Číne, kvôli excesom v úveroch z ostatných rokov. Miestne regulatórne autority však zatiaľ majú situáciu pod kontrolou, preto by bezprostredné riziko nemalo hroziť. Podobne z pohľadu manažovateľnosti je aj riziko normalizácie menových politík hlavných globálnych centrálnych bánk. Tie po rokoch nevídaných menových stimulov začínajú meniť smer, čo môže zamávať finančnými trhmi. Faktom však je, že centrálne banky nateraz postupujú mimoriadne opatrne a snažia sa svoje kroky komunikovať v dostatočnom predstihu, aby k takejto situácii neprišlo.
 

Úrokové sadzby ešte chvíľu nízke

Finančné trhy tak počítajú s plánom amerického Fed-u zdvihnúť úrokové sadzby v roku 2018 celkovo 3-krát a vyrovnané sú aj s perspektívou postupného znižovania objemu už „vytlačených dolárov“ v rámci kvantitatívneho uvoľňovania. Inde vo svete sa k sprísňovaniu menových politík ešte nechystá – ECB ešte len začína znižovať tempo rastu tlačenia peňazí a k sadzbám sa ani budúci rok nedostane. Prvé zvýšenie úrokových sadzieb v Eurozóne čakáme až v polovici roku 2019. Faktom však je, že ďalší pohyb oficiálnych úrokových sadzieb bude nahor a zníži sa aj objem čistých nákupov cenných papierov zo strán centrálnych bánk a preto výnosy a od nich odvodené dlhodobejšie úrokové sadzby tento rok mierne stúpnu.
Zdroj: VÚB, Foto: redakcia