Prima banka

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
500- 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%/0,51%* 0,01%/0,51%* 0,20%/0,70%*
M - mesiac
*Zvýhodnené úroky platia ak máte zriadený Osobný účet. Banka tiež ponúka viazanosť na 48 mesiacov s úrokovou sadzbou 0,30%/0,80%* a viazanosť 60 mesiacov 0,4%/0,90%*.
Platné od: 1.1.2021