Prima banka

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
500- 1,40% / 2,40%* 1,80% / 2,80%* 2,00% / 3,00%* 2,20% /3,20%* 2,20% / 3,20%*
R - rok
*Zvýhodnené úroky platia ak máte zriadený Osobný účet.
Platné od: 30.9.2023