Prima banka

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
500- 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%/0,61%* 0,10%/0,70%* 0,30%/0,90%*
M - mesiac
*Úrokové sadzby na TV s viazanosťou 12, 24 a 36 mesiacov sú zvýhodnené a platia pre termínované vklady otvorené po dátume zriadenia Osobného účtu/ zmeny na Osobný účet. Banka tiež ponúka viazanosť na 48 mesiacov s úrokovou sadzbou 0,40%/1,00%*.
Platné od: 26.5.2020