Prima banka vlani s poklesom zisku o takmer 23 %

25.03.2020 (16:30)

Napriek tomu spoločnosť hodnotí uplynulý rok pozitívne, darilo sa jej najmä v rámci retailových úverov.

Prima banka Slovensko dosiahla v minulom roku zisk 17,1 mil. eur, čo je v medziročnom porovnaní pokles o 22,5 %. Medziročný pokles bol podľa vyjadrení spoločnosti ovplyvnený okrem iného aj mimoriadnymi položkami v roku 2018. Avšak v rámci v novej obchodnej produkcie sa banke darilo. Zvýšila úvery a vzrástol aj počet nových aktívnych klientov.

Uplynulý rok bol z pohľadu trhu, legislatívnych opatrení, ako aj z pohľadu konkurenčného boja podľa vyjadrení spoločnosti jeden z najťažších. Napriek tomu sa Prima banke v tomto prostredí darilo rásť a zaznamenať historicky najúspešnejší rok, a to predovšetkým vďaka silnému rastu v retailových úveroch. Ich celkový objem banka v medziročnom porovnaní zvýšila o 17,3 % na 2,8 mld. eur. V dynamickom retailovom raste jej pomáhali najmä hypotéky, ktorých objem banka v medziročnom porovnaní zvýšila o 20 % na 2,6 mld. eur. Celkový objem úverov banka medziročne zvýšila o 11,1 % na 3,6 mld. eur.

Prima banka rástla aj v počte nových a aktívnych klientov, čo sa odrazilo aj v medziročnom raste zostatkov na bežných účtoch o 14 %. Celkové retailové vklady v medziročnom porovnaní zvýšila spoločnosť o 7,6 % na 2,4 mld. eur. Celkový objem vkladov narástol medziročne o 5,3 % na 3,3 mld. eur.

Prima banka Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993 a v rámci doterajšieho fungovania spoločnosti je to už jej tretí názov. V máji 2000 sa majoritným akcionárom, v tom čase Prvej komunálnej banky, stala finančná skupina Dexia. Pod názvom Prvá komunálna banka vystupovala do konca septembra 2003, následne sa zmenila na Dexia banku Slovensko. Skupina Dexia v závere roka 2010 predala svoj podiel investičnej skupine Penta. Od januára 2012 sa Dexia banka zmenila na Prima banku. So Sberbank Slovensko sa Prima banka zlúčila 1. augusta 2017.
 
Zdroj: SITA, Foto: Prima banka