Príspevok zamestnávateľa, daňové zvýhodnenie či možnosť dedenia, to sú výhody tretieho dôchodkového piliera

31.05.2024 (18:05)

Príspevok zamestnávateľa, daňové zvýhodnenie či možnosť dedenia, to sú výhody tretieho dôchodkového piliera. 

Na sporenie v treťom pilieri môže podľa NN Slovensko účastníkovi prispievať aj zamestnávateľ, ktorý má zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.Zamestnávateľ si môže svoje príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie odpočítať z daní vo výške od 2 do 6 % ročne z vymeriavacieho základu zamestnanca. Ďalšou výhodou podľa Igora Horvátha z Dôchodkovej poradne je poskytnutie sporiteľovi daňovú úľavu do výšky 180 eur ročne.

„V prípade smrti účastníka alebo poberateľa dočasného doplnkového dôchodku je aktuálna hodnota zostatku na jeho osobnom účte predmetom dedenia alebo je vyplatená oprávneným osobám, ktoré si účastník alebo poberateľ dávky určil v účastníckej zmluve,” dopĺňa ďalšie pozitívum hovorkyňa NN Slovensko Daniela Tomášková. Zároveň dodáva, že v závislosti od vzťahu účastníka k riziku a od stratégie vybraného príspevkového fondu si účastníci môžu vybrať aj z viacerých doplnkových dôchodkových fondov pre zhodnotenie svojich úspor. Táto výhoda sa môže niekedy ukázať aj ako nevýhoda, keď si sporiteľ vyberie nesprávny fond, ktorý nemusí zodpovedať jeho investičnému profilu a rizikovým preferenciám. „U sporiteľa to môže viesť k nespokojnosti a nižším výnosom. Investičnú stratégiu si pritom môže klient kedykoľvek bezplatne meniť. Dôležitá je aj aktualizácia údajov účastníka, vrátane údajov oprávnených osôb. Počas sporenia je klient samotnou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou informovaný výpisom o stave  jeho osobného dôchodkového účtu,” vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

Horváth z Dôchodkovej poradne tiež upozorňuje, že výška zhodnotenia sporiacich prostriedkov vo zvolenom doplnkovom dôchodkovom fonde nemusí zodpovedať predstavám sporiteľa. Sporiteľne zamerané na doplnkové dôchodkové sporenie podľa jeho slov postupujú pri investovaní prostriedkov na finančných trhoch radšej konzervatívne, čo ovplyvňuje aj budúci dlhodobý výnos sporiteľa. „Za negatíva spojené s tretím dôchodkovým pilierom by som označil daňovú motiváciu, kde úľava je mimoriadne nízka. V Českej republike majú až 10-násobok našej sumy. Ďalšou negatívnou vecou je, že zamestnávateľ má právo podmieniť platenie príspevkov príspevkami zamestnancov,” popísal Igor Horváth.

Sporenie v treťom pilieri je povinné pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, pre tanečníkov v divadlách a súboroch alebo hudobných umelcov vykonávajúcich profesiu hráča na dychový nástroj. Účasť v treťom pilieri je inak pre ostatných záujemcov dobrovoľná, či sú to zamestnanci, živnostníci, nezamestnaní, ale aj študenti od 18 rokov. Horná hranica pre uzatvorenie účastníckej zmluvy nie je stanovená. „Účastníci sporenia by si mali pravidelne prispievať, mali by mať vedomosti o poplatkoch, investičných rizikách a daňových aspektoch spojených so sporením. Je potrebné uvedomiť si, že sa jedná o dlhodobé sporenie,” zdôrazňuje za Slovenskú sporiteľňu Marta Cesnaková.

Najvhodnejšia doba pre uzatvorenie doplnkového dôchodkového sporenia je podľa NN Slovensko po vstupe na trh práce. Vďaka zloženému úročeniu a dlhému investičnému horizontu je možné aj pri nižšom mesačnom príspevku zhodnotiť nasporenú sumu a zabezpečiť si požadovaný budúci dôchodok z III. piliera. Ak účastníkovi na doplnkové dôchodkové sporenie prispieva zamestnávateľ, nie je podľa Daniely Tomáškovej z NN Slovensko dôvod sporenie odkladať na neskôr: „Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie sa stáva veľmi populárnym benefitom, ktorý zamestnávatelia ponúkajú zamestnancom. Pre zamestnanca má príspevok motivačný význam, lebo získa nadštandardný benefit, a navyše pracuje na zabezpečení svojej životnej úrovne na obdobie, kedy už nebude ekonomicky aktívny.”
Zdroj: SITA, Foto: redakcia