Privatbanka

EUR
Mena Privatbanka FIX Konto úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
250- 0,20% 0,30% 0,50% 0,80% 0,95% 1,05%
M - mesiac
Úroková sadzba pre viazanosť 4 roky je 1,15% p.a. a pre 5 rokov 1,20% p.a.
Platné od: 6.11.2018