Privatbanka

EUR
Mena Privatbanka FIX Konto úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
250- 0,05% 0,10% 0,20% 0,50% 1,35% 1,60%
M - mesiac
Úroková sadzba pre viazanosť 4 roky je 1,7% p.a. a pre 5 rokov 1,8% p.a. Možnosť zriadiť si termínovaný účet aj v iných viazanostiach.
Platné od: 12.7.2022