Privatbanka

EUR
Mena Privatbanka FIX Konto úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
250- 0,05% 0,10% 0,20% 0,50% 0,70% 1,00%
M - mesiac
Úroková sadzba pre viazanosť 4 roky je 0,85% p.a. a pre 5 rokov 0,90% p.a. Možnosť zriadiť si termínovaný účet aj v iných viazanostiach.
Platné od: 27.4.2022