Privatbanka

GBP
Mena Privatbanka FIX Konto   úroková sadzba v % p.a.
GBP od do min. vkladmin. zostatok 1 M 3 M 6 M 12 M
200- 200200 0,10% 0,20% 0,30% 0,40%
M - mesiac
Platné od: 23.6.2020