Privatbanka v minulom roku zvýšila zisk

25.03.2015 (12:00)


Privatbanka dosiahla v minulom roku čistý zisk 4,76 mil. eur. V medziročnom porovnaní to podľa vyjadrení spoločnosti znamená zvýšenie o 9,4 %.

Čisté úrokové stúpli o 20 % na hodnotu 14,5 mil. eur. Na sumu 7,3 mil. eur sa zvýšili aj čisté výnosy z poplatkov a provízií. "K celkovému zisku banky vo významnej miere prispel aj čistý zisk z obchodovania s cennými papiermi a čistý zisk z devízových a derivátových obchodov, ktorý v roku 2014 dosiahol výšku takmer 1,7 mil. eur," povedal riaditeľ odboru marketingu v Privatbanke Milan Ondrej.

Bilančná suma firmy dosiahla na konci vlaňajška sumu 645,4 mil. eur a v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšila o 5 %. Primeranosť vlastných zdrojov dosiahla 11,8 %. "Uvedené hospodárske výsledky Privatbanka docielila pri aplikovaní veľmi prísneho prístupu k riadeniu rizika. Banka kladie silný dôraz na striktné plnenie požiadaviek regulátora v oblasti kapitálovej primeranosti a nemá vo svojom portfóliu žiadne rizikové cenné papiere," doplnil Ondrej.
 
Privatbanka, ktorá do konca októbra 2005 vystupovala pod názvom Banka Slovakia, vznikla zakladateľskou zmluvou 2. augusta 1995. V roku 2003 sa jej majoritným akcionárom stala rakúska banka Meinl Bank AG. O slovenskú banku prejavila záujem finančná skupina Penta a v prvej polovici júla 2007 koncentráciu schválil Protimonopolný úrad SR. V súčasnosti už vlastní skupina Penta v Privatbanke 100 % akcií. Banka sa špecializuje na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva. Druhou hlavnou oblasťou činnosti banky je korporátne bankovníctvo.
Zdroj: SITA, Foto: © Ivan Sedlak