Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaPrivatbanka
Názov produktuPrivatbanka vkladná knižka bez výpovednej lehoty
Minimálny vklad 0 €
Poznámka Možnosť voľne disponovať s vkladom; Možnosť chrániť heslom; Bez viazanosti; Úročenie pohyblivou úrok. sadzbou (úrokový model 30/360).
Povinnosť viesť v banke bežný účet nie
Kapitalizácia úrokov áno
Frekvencia pripisovania úrokov štvrťročne
Poplatok za zriadenie a vedenie sporenia / VK 5,00 € - zriadenie
0,00 € - vedenie
Poplatok za predčasný výber -
Poplatok za začatie umorovacieho konania 0 €
Poplatok za zrušenie sporenia / vkladnej knižky 0,00 €
Sadzobník platný od1.11.2022
Úrokové sadzby platné od10.2.2023