Program Moja odmena

Slovenská sporiteľňa vám ponúka program Moja odmena, s ktorým môžete ušetriť na poplatku za SPACE účet a SPACE účet X.
 

SPACE účet

Zľava z poplatku vo výške 100% s programom Moja odmena
• ak zrealizujete v sledovanom období súčasne:
  -  bezhotovostné platby Platobnou kartou vo výške min. 350 € (klienti od 27 – 61 rokov)
  -  min. 3 pravidelné platby (trvalý príkaz, inkaso)
 
alebo
• vaše aktíva dosiahnu za sledované obdobie min. 15 000 EUR
alebo

• ak máte súčasne vedený Business účet ako fyzická osoba podnikateľ a uskutočníte k tomuto účtu min. 5 hotovostných alebo bezhotovostných transakcií - výbery a platby kartou.  

Ak máte viacero rovnakých účtov v SLSP stačí, ak podmienky na získanie zľavy splníte na jednom z nich. Zľavu vám banka prizná aj na ostatné účty.

SPACE účet (nad 62 rokov)

Zľava z poplatku vo výške 100% s programom Moja odmena
• ak zrealizujete v sledovanom období súčasne:
  -  bezhotovostné platby Platobnou kartou vo výške min. 250 € (klienti od 62 rokov)
  -  min. 3 pravidelné platby (trvalý príkaz, inkaso)
 
alebo
• vaše aktíva dosiahnu za sledované obdobie min. 15 000 EUR
alebo

• ak máte súčasne vedený Business účet ako fyzická osoba podnikateľ a uskutočníte k tomuto účtu min. 5 hotovostných alebo bezhotovostných transakcií - výbery a platby kartou.  
 

SPACE účet (20-26 rokov)

Ak máte menej ako 27 rokov a už nechodíte do školy, tiež môžete využívať zadarmo za týchto podmienok:
• ak zrealizujete v sledovanom období súčasne:
   - bezhotovostné platby kartou, mobilom alebo hodinkami vo výške min. 250 €
   - uskutočníte min. 1 pravidelnú platbu (trvalý príkaz, inkaso)
alebo
• vaše aktíva dosiahnu za sledované obdobie min. 15 000 EUR
alebo

• ak máte súčasne vedený Business účet ako fyzická osoba podnikateľ a uskutočníte k tomuto účtu min. 5 hotovostných alebo bezhotovostných transakcií - výbery a platby kartou.  

SPACE účet X

Zľava z poplatku vo výške 100% s programom Moja odmena
• ak zrealizujete v sledovanom období súčasne:
   - bezhotovostné platby kartou, mobilom alebo hodinkami vo výške min. 500 €
   - min. 3 pravidelné platby (trvalý príkaz, inkaso)
 
alebo
• ak vaše aktíva dosiahnu za sledované obdobie min. 30 000 EUR
alebo

• ak máte súčasne vedený Business účet ako fyzická osoba podnikateľ a uskutočníte k tomuto účtu min. 5 hotovostných alebo bezhotovostných transakcií - výbery a platby kartou.