Rok 2022 prinesie ďalšie zvýšenie odvodov do druhého piliera. Ako si sporiť na dôchodok efektívne a nasporiť ešte viac?

10.12.2021 (16:00)

Sporitelia v II. dôchodkovom pilieri si budú od budúceho roka na svoj dôchodok v súkromných dôchodkových správcovských spoločnostiach sporiť opäť o niečo viac. Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa im v roku 2022 zvýšia z aktuálnych 5,25 % na 5,5 % z vymeriavacieho základu. Aby sporenie do II. piliera dávalo zmysel a prinieslo uspokojivý výnos na dôchodku, sporitelia by si mali vybrať správne sporiace riešenie, začať včas a myslieť aj na ďalšie možnosti zhodnocovania svojich financií.

Sadzba týchto príspevkov sa od roku 2017 každoročne zvyšuje o 0,25 % a bude stúpať až do roku 2024, keď dosiahne hranicu 6 %. S rastom odvodov tak narastá aj výška úspor na súkromnom dôchodkovom účte sporiteľa v DSS. Závisí však aj od typu zvoleného fondu.

Negarantované fondy ponúkajú atraktívnejšie výnosy

Podľa údajov Asociácie DSS si v druhom pilieri aktuálne sporí na dôchodok takmer 1,7 milióna sporiteľov. Napriek ich prvotnej pasivite, keď sa v roku 2013 mnohí nechali automaticky presunúť do garantovaných fondov a sporili v dlhopisovom fonde, čoraz viac sporiteľov dnes začína vnímať dôležitosť správneho výberu fondu vo svojej DSS, a jeho vplyv na výšku úspor. Podľa údajov 365.life noví sporitelia preferujú najviac indexový negarantovaný fond (52 %) alebo namiesto výlučne dlhopisového volia kombináciu fondov dlhopisový + akciový a dlhopisový + indexový (34 %).

vyber_fondu_sporitelov

Pri výnosnosti dominujú najmä indexové fondy. Akciové trhy majú schopnosť rásť omnoho rýchlejšie ako dlhopisové. Okrem toho aktuálne ekonomické a trhové podmienky, ale aj politika lacných peňazí od centrálnych bánk prispeli k tomuto vývoju. Dlhopisové garantované fondy majú za posledné obdobie slabšie výnosy, často záporné. „Je to spôsobené prudkým nárastom inflácie a inflačných očakávaní v dôsledku tlačenia záplavy peňazí od centrálnych bánk a fiškálnymi stimulmi vlád, ale aj otváraním ekonomík po pandémii. Rast inflácie zvyšuje aj trhové úrokové sadzby a to má negatívny dopad na cenu dlhopisov, ktorá v čase rastu úrokov klesá. Aktuálny vývoj preto môže motivovať sporiteľov k prestupu do negarantovaných riešení,“ hovorí Matej Varga, CIO a člen predstavenstva 365.life. Za posledný rok sa v DSS 365.life najviac darilo práve 365.life indexovému negarantovanému dôchodkovému fondu, ktorého zhodnotenie majetku predstavovalo až 21,41 %, čím sa radí k najvýnosnejším dôchodkovým fondom roka 2021. Od jeho vzniku v roku 2012 predstavuje priemerné zhodnotenie 8,98 %.

Do penzie o desiatky tisíc eur bohatší

Práve negarantované fondy sú pre dlhodobé sporenie z hľadiska výkonnosti zaujímavejším a vhodnejším riešením pre sporiteľov ako garantované, ktorých výnosnosť je významne nižšia a pohybuje sa zvyčajne len tesne nad úrovňou 0 %. Svoje pritom zohráva aj aktívny manažment fondu, ktorý pomáha určovať potenciálne riziká a prinášať riešenia ochrany peňazí sporiteľov. „Novovstupujúci sporitelia vstupujú čoraz viac do negarantovaných fondov aj vzhľadom na dlhoročnú osvetu v tejto oblasti. Negarantované fondy rastú niekoľkonásobne rýchlejšie ako garantované, a tento vývoj postupne zmenšuje percentuálne zastúpenie garantovaných fondov na celkovom objeme majetku sporiteľov v druhom pilieri,“ vysvetľuje Matej Varga a dopĺňa: „Kým akciové a indexové fondy majú šancu rásť tempom 8-10 % ročne, rast dlhopisových fondov sa pohybuje odhadom v rozmedzí 0-1 % ročne.“

Pre lepšiu predstavu, s priemernou mzdou 1202 eur mesačne a odvodom na úrovni 5,5 % budú mesačné odvody predstavovať 66,11 eur. Pri odhadovanom
dlhodobom zhodnotení 8 % v akciovom fonde a 1 % v dlhopisovom fonde bude nasporená ročná suma s odhadovaným zhodnotením 820,27 €, resp. 789,65 €. V ročnom horizonte rozdiel teda nie je dramatický, avšak v dlhodobom, kde funguje aj úrok z úroku, už áno. Pri nezmenených vstupných parametroch, avšak pri dobe sporenia 40 rokov, môže suma nasporená v akciovom fonde predstavovať až 230 005,84 €, kým v dlhopisovom len 38 639,92 €.

Varga upozorňuje, že čím neskôr sporitelia prehodnotia svoju investičnú stratégiu, tým väčšie straty môžu zaznamenať. Garantované fondy slúžia najmä na ochranu zhodnotených úspor pred výkyvmi na trhoch pár rokov pred odchodom sporiteľa do penzie a takisto sú vhodným doplnkom v investičnej stratégii popri investovaní do rizikovejších fondov. Avšak vsádzať po celú dobu sporenia iba na ne sa neoplatí.

Ako nasporiť na dôchodok ešte viac?

Popri druhom pilieri by si mali sporitelia vytvoriť rôznorodý sporiaci balík pozostávajúci z niekoľkých typov sporiacich produktov. U väčšiny sporiteľov je možná doba sporenia a odchodu do dôchodku viac ako 10 rokov. Aby zvýšili očakávaný výnos, v prvom rade by si mali v II. pilieri vybrať vhodný fond, pri sporení viac ako 10 rokov teda akciový alebo indexový. Zároveň si môžu dobrovoľne prispievať do druhého piliera sami okrem povinných odvodov aj mimoriadnymi vkladmi. Okrem druhého a tretieho piliera je vhodné sporiť si, resp. pravidelne investovať aj napríklad do podielových fondov a získať tak dodatočný zdroj úspor na dôchodku.

(Tlačová správa)
 
Zdroj: 365 bank, Foto: Ivan Sedlák