Rozpočtová rada volá po výdavkových limitoch, rezort financií sa tým zaoberá

23.02.2024 (18:15)

Verejné financie Slovenska sa aktuálne nachádzajú v nepriaznivom stave. Národný rámec pravidiel, ktorý schválil parlament, predpokladá, že predložené výdavkové limity sú tým nástrojom, ktorý Slovensku výrazne dopomôže k postupnému ozdravovaniu bez toho, aby to ohrozilo ekonomický rast na Slovensku.

Ako hovorí predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ján Tóth, zlý stav verejných financií môže priamo ohroziť základy sociálnych garancií, na aké sme v súčasnosti zvyknutí a tento stav by sa mohol negatívne prejaviť v budúcnosti, napríklad na úrovni dôchodkov, kvalite zdravotnej starostlivosti, či na úrovni sociálnych dávok.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ponúka rezortu financií súčinnosť pri procese zavádzania limitu verejných výdavkov do rozpočtu. Primárnym cieľom rady podľa Tótha je, aby sa napĺňali ustanovenia vyplývajúce z ústavného zákona, ktorými sú dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných financií, posilnenie transparentnosti a efektívnosti vynakladania prostriedkov a snaha podporiť dlhodobú konkurencieschopnosť. Princípom výdavkových limitov totiž je, že vyžadujú šetrenie v dobrých ekonomických časoch, aby bolo možné pomáhať ekonomike a domácnostiam v krízových rokoch. Sú tak ideálnym nástrojom ozdravovania verejných financií. „Aktuálne nepriaznivé vyhliadky verejných financií sú do veľkej miery dôsledkom dlhodobej absencie takéhoto nástroja,“ myslí si Tóth.

Podľa rady by malo byť v záujme vlády a parlamentu, aby sa o téme výdavkových limitov diskutovalo a aby sa v prípade ich schválenia spustila celá ich implementácia. Limit výdavkov je totiž podľa nich hlavný nástroj na dlhodobé ozdravovanie verejných financií a je preto kľúčové, aby bol implementovaný tak, ako to predpokladá súčasné znenie zákona o rozpočtových pravidlách. Implementácia výdavkových limitov v rozpočte sa dá dosiahnuť aj prenastavením trvácností príjmových a výdavkových opatrení, aby v dlhodobom horizonte nedochádzalo k zhoršovaniu udržateľnosti. Pokiaľ by nedošlo ku schváleniu nových výdavkových limitov, pre vládu ostávajú podľa rozpočtovej rady v platnosti pre roky 2024-2025 prísnejšie vyčíslené výdavkové limity schválené vo februári 2023.

Ako pred pár dňami povedal minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), rešpektujú požiadavku na výdavkové limity, no musia ich upraviť tak, aby korešpondovali s novými pravidlami. Plánujú predložiť úpravu do parlamentu tak, aby sa prijala čo najskôr. „My to dáme do poriadku a dáme to do súladu so všetkým, čo sa od nás očakáva. Pripravíme úpravu výdavkových limitov, ktorá bude zosúladená s novými európskymi pravidlami,“ dodal Kamenický.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák