Sadzobník poplatkov OTP banka – zmeny od 1.7.2013

Autor: redakcia BANKY.sk
01.07.2013 (14:00)

V novom sadzobníku poplatkov OTP banky nájdete veľa zmien v bežných účtoch a balíkoch služieb, v platobnom styku, v platobných kartách a úverových produktoch.

Bežné účty a balíky služieb

OTP banka od 1.7.2013 ponúka Základný bankový produkt (je určený pre sociálne slabších), v ktorom sú zahrnuté služby:

poplatok za Základný bankový produkt 1,00 €
služby zahrnuté v balíku:  
vedenie bežného účtu v € áno
poskytnutie povoleného debetu nie je možné
zriadenie a prevázdkovanie služby elektronického bankovníctva áno
povolenie na inkaso - zadanie (v pobočke banky) áno
trvalý príkaz - zadanie (v pobočke banky) áno
trvalý príkaz - zadanie, zmena a zrušenie (prostredníctvom Internet Bankingu a Call Centra) áno
vydanie a obnova jednej medzinárodnej platobnej karty Maestro alebo VISA Electron majiteľovi účtu áno
výpis z účtu v mesačnej frekvencii preberaný osobne alebo poštou áno

Vernostný program k balíkom PLUS a MAX

OTP banka upravila podmienky, ktoré musíte splniť, aby ste mohli získať zľavu z mesačného poplatku za balík PLUS a MAX:

PLUS min. objem kreditov v € za mesiac na OTP KONTE alebo OTP SENIOR konte
zľava 50% 650 €
zľava 100% 1 600 €
MAX min. objem kreditov v EUR za mesiac na OTP KONTE alebo na OTP SENIOR konte
zľava 50% 1 700 €
zľava 100% 2 700 €

Pri produktoch OTP KONTO, OTP SENIOR konto, OTP READY konto sa menia poplatky:
 • znížila poplatok za znovuotvorenie účtov do 2 rokov od zrušenia na 3,50 € (predtým 10 €)
 • zvýšila poplatok na 3 € (predtým 1,40 €) za zaslatie písomnosti: upozornenie na pokles zostatku pod povinný minimálny zostatok a výpoveď zo zmluvy k uvedeným účtom zo strany OPT banky.
Pri produktoch OTP KONTO, OTP SENIOR konto, OTP READY konto:
 • zvýšila poplatok za zrušenie účtu pred uplynutím 12 mesiacov odo dňa zriadenia účtu na 5 € (predtým 3,35 €)
 • zaviedla poplatok 1 € (predtým bezplatne) za prevzatie výpisu na inej než domovskej pobočke, zjednotila poplatok za vyhotovenie náhradného výpisu staršieho/ mladšieho ako 6 mesiacov na 1,50 € (predtým výpis mladší ako 6 mesiacov = 1,00 €, starší ako 6 mesiacov = 1,70 € ) a zvýšila poplatok za vyhotovenie okamžitého (priebežného výpisu) na 5 € (predtým 2 €). Ak pre dané produkty požiadate o blokáciu prostriedkov tak zaplatíte poplatok 10 € (predtým 3,4 €) – platí aj pre produkty (plus produkty Termínovaný vklad v €, PROGRES DEPOZIT+, OPT DYNAMIC vklad, Subkonto TV, Subkonto TV v CM, OTP TERMÍNOVANÝ vklad v CM)
Pri sporiacich účtoch Sporiaci účet 6M, 12M, 24 M OTP banka:
 • zmenila poplatok pri zrušení účtu na 6,64 + 0,3% zo zostatku rušeného účtu min. 1 € (predtým bola minimálna výška 0,66 €)
 • zaviedla poplatok za prevzatie výpisu na inej ako domovskej pobočke na 1 € (predtým bezplatne)
 • zaviedla jednotný poplatok za vyhotovenie náhradného výpisu mladšieho/staršieho ako 6 mesiacov na 1,50 € (predtým menej ako 6 mesiacov 1 €, viac ako 6 mesiacov 1,70 €)
 • zvýšila poplatok za vyhotovenie okamžitého (priebežného výpisu) na 5 € (predtým 2 €)
SPORENIE

OTP banka od 1.7.2013 neponúka produkty Sporiaci účet pre deti, Sporiaci účet v CM a OTP Twin konto.

Pri vkladových účtoch OTP banka:
 • zvýšila poplatky za vydanie náhradnej vkladnej knižky za poškodenú, stratenú alebo odcudzenú bez umorovacieho konania na 15 € (predtým 6,70€)
 • zvýšila poplatky za vykonanie umorovacieho konania = 1,00% min. 15 € max. 50 € (predtým 1,00% min. 7 € max. 34 €)
 • zvýšila poplatok za zadanie, zmenu a zrušenie hesla na existujúcej vkladnej knižke na 5 € (predtým 1,70€)
 • zvýšila poplatok za zmenu výpovednej lehoty na 5 € (predtým 1,7 €)
Ak v OTP banke požiadate o zmenu domovskej pobočky, na ktorej je vedený účet, tak zaplatíte poplatok 10 € (predtým 6,70 €).

Pri výbere hotovosti platobnou kartou z bankomatu inej banky v SR a v krajinách EHP pri účtoch/ kontách zaplatíte poplatok 1,50 € (pretým 1,30 €) a pri OTP READY konte zaplatíte 1,35 € (predtým 1,15 €).

Pre všetky úverové produkty OTP banka zaviedla:
 • nový poplatok za čerpanie úveru v hotovosti (max. 5000 €) = 50 €
 • pri nečerpaní (nedočerpaní úveru) banka zaviedla hraničný limit = 3% z nečerpanej (nedočerpanej) čiastky úveru, max. 200 € (predtým nebol max. limit)
 • pre úvery a hypotéky OTP banka zrušila poplatok za vedenie úverového účtu (predtým 2,50 € resp. 3,50 EUR)
Odporúčame:

Zdroj: OTP banka, Foto: Ivan Sedlák