Sadzobník poplatkov Prima banka – zmeny od 10.6.2013

Autor: redakcia BANKY.sk
12.06.2013 (10:00)

V novom sadzobníku poplatkov sa zmeny týkajú poplatkov za správy úverového účtu.

Prima banka od 10.6.2013 zrušila poplatok za vedenie úverového účtu pri všetkých úveroch (Pôžička, Hypotéka, Hypotéka pre mladých).

Prima banka taktiež upravila podmienky, za akých môže klient bezplatne predčasne splatiť úver: ak suma uskutočnených predčasných splátok úveru vrátane aktuálne vykonávanej predčasnej splátky nepresiahne za predchádzajúcich 12 mesiacov sumu 10.000 EUR, je predčasné splatenie úveru alebo jeho časti bez poplatku.

Odporúčame:

Zdroj: Prima banka, Foto: Ivan Sedlák