Sadzobník poplatkov Slovenská sporiteľňa – zmeny od 1.7.2013

Slovenská sporiteľňa Slovenská sporiteľňa
Autor: redakcia BANKY.sk
01.07.2013 (13:35)

V novom sadzobníku (dodatok č. 2) Slovenská sporiteľňa prináša – Základný bankový produkt.

Slovenská sporiteľňa
v sadzobníku s účinnosťou od 1.7.2013 ponúka Základný bankový produkt (je určený pre sociálne slabších) v ktorom sú zahrnuté tieto služby:

Produkty a služby zahrnuté v cene Základný bankový produkt
zriadenie účtu a vedenie účtu v domácej mene (EUR) áno
bezhotovostný vklad na Účet - pripísanie na Účet  
zadanie a realizácia Príkazu na úhradu v Obchodnom mieste (tuzemský platobný styk)  
zadanie a realizácia Platby v EUR v rámci krajín EHP v Obchodnom mieste 3 položky
realizácia trvalých príkazov, inkás (tuzemský platobný styk) a SEPA inkás  
vklad hotovosti na Účet vedený v Banke (1) 1 položka
výber hotovosti  
bezhotovostná platba Platobnou kartou za tovar a služby v SR 10 položiek
výber hotovosti Platobnou kartou v bankomatoch Slovenskej sporiteľne 3 položky
jedna elektronická Platobná karta pre Klienta - vydanie a obnova Maestro
Mesačný poplatok za vedenie 1,00 €

(1) Ak Klient vkladá hotovosť na vlastný účet, banka neúčtuje poplatok za vklad hotovosti. Banka tento poplatok účtuje, ak na Účet vedený v Banke vkladá osoba odlišná od Majiteľa účtu alebo Oprávnenej osoby.

Odporúčame:

Zdroj: Slovenská sporiteľňa, Foto: Ivan Sedlák