Sadzobník poplatkov VÚB banka – zmeny od 1.7.2013

VÚB banka VÚB banka
Autor: redakcia BANKY.sk
01.07.2013 (13:20)

VÚB banka v novom sadzobníku poplatkov ponúka Základný bankový produkt.

Od 1.7.2013 VÚB banka ponúka Základný bankový produkt (je určený pre sociálne slabších) v ktorom sú zahrnuté tieto služby:

Základný bankový produkt cena
cena konta za mesiac 1,00 €
Pre nových klientov je prvý mesiac bez poplatku
V cene konta je zahrnuté
zriadenie a vedenie bežného účtu v €
výpis z tohto účtu poskytovaný elektronicky cez služby Nonstop Banking alebo osobne v pobočke 1-krát mesačne zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne poštou v rámci SR k ultimu roka
zadanie trvalých príkazov a povolení na inkaso/ SEPA inkaso
vydanie/ obnova jednej platobnej karty VISA Inspire
prvých 10 poplatkov za platby platobnou kartou u obchodníka
prvé 3 poplatky za výber hotovosti z bankomatu VÚB banky
prvý poplatok z tejto skupiny poplatkov: poplatok za vklad v hotovosti na účet alebo prvý poplatokza výber v hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta
prvé 3 poplatky z tejto skupiny poplatkov: štandardné platby, ostatné platby, rýchla platba v rámci VÚB banky

Poplatky za produkty a služby poskytnuté nad rámec konta Základný bankový produkt sú spoplatňované podľa cenníka VÚB, a.s. pre jednotlivé produkty a služby.

Odporúčame:

Zdroj: VÚB banka, Foto: Ivan Sedlák