základná úroková sadzba ECB platná v prvý deň omeškania + 5 % p.a.