Sberbank Slovensko s kvartálnym ziskom 124 tis. eur

23.05.2017 (20:00)

V prvých troch mesiacoch minulého roka vykázala spoločnosť stratu necelých 7 mil. eur.

Sberbank Slovensko, ktorá sa čoskoro zlúči s Prima bankou, dosiahla v prvom štvrťroku čistý zisk 124 tis. eur. V rovnakom období vlaňajška bola pritom v strate takmer 7 mil. eur. Čisté výnosy z bankových činností síce mierne klesli, avšak banke klesli aj prevádzkové náklady. Zároveň mala nižšiu tvorbu rezerv a opravných položiek než v prvom štvrťroku vlaňajška. Vyplýva to z informácií zverejnených bankou na internetovej stránke.

V minulom roku vykázala banka stratu 36,9 mil. eur. V medziročnom porovnaní ju ešte viac prehĺbila. V roku 2015 totiž vykázala stratu v objeme 19,4 mil. eur. Pod stratu sa podpísal výrazný pokles úrokových výnosov. Dôvodom boli nízke úrokové sadzby na trhu. Zároveň poklesol objem úverov a banka mala vyššiu potrebu tvorby opravných položiek na úvery. Výsledok banky bol takisto ovplyvnený transakciami súvisiacimi s racionalizáciou banky po jej nadobudnutí novým akcionárom a prípravou na zlúčenie s Prima bankou.

Získajte vstupný bonus až 2 000 EUR

Sberbank Slovensko bola do Obchodného registra SR zapísaná koncom augusta 1991. Do konca októbra 2007 pôsobila na trhu ešte ako Ľudová banka, potom zmenila názov na Volksbank Slovensko, keď sa jej hlavným akcionárom stala rakúska spoločnosť Volksbank International. Avšak 15. februára 2012 sa 100-percentným akcionárom Volksbank International stala ruská banka Sberbank. Obchodné meno a značku banka na Slovensku zmenila 15. februára 2013. Sberbank Europe podpísala v decembri 2015 dohodu so skupinou Penta o predaji majoritného podielu v Sberbank Slovensko. V druhej polovici tohto roka sa Sberbank Slovensko zlúči s Prima bankou Slovensko.


Zdroj: SITA, Foto: redakcia