Situácia v automobilovom priemysle na Slovensku stále nie je stabilná

27.05.2022 (18:25)

Zväz automobilového priemyslu SR si v súčasnosti netrúfa robiť žiadne odhady celoročnej produkcie slovenských automobiliek.

Situácia v automobilovom priemysle na Slovensku stále nie je stabilná. Ako pre agentúru SITA uviedol generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu SR Ján Pribula, výpadky v dodávkach dielcov, predovšetkým tých, ktoré obsahujú elektronické komponenty, sú na programe dňa a výrobcovia vozidiel, ale aj naviazané dodávateľské firmy sú priebežne odstavované. Deje sa to pritom napriek tomu, že je snaha všetkých spoločností optimalizovať výrobné plány a logistické toky tak, aby boli prestoje čo najmenšie.

„Situácia je málo prehľadná a každá z u nás vyrábajúcich automobiliek zápasí s rôznou štruktúrou a rozsahom problémov," zhodnotil Pribula. Naviac súčasná geopolitická situácie nedáva podľa neho žiadne istoty budúceho vývoja. Dôležité bude, ako rýchlo dokážu fabriky presmerovať dodávky na iných dodávateľov, skonštruovať zariadenia s inými komponentami pri zachovaní požadovaných funkcií a parametrov. „Je to náročný proces, pretože každú takúto zmenu je potrebné podrobiť náročným jazdným skúškam tak, aby bola zaručená bezpečnosť a kvalita nových riešení," objasnil. Takéto funkčné skúšky netrvajú mesiac ani dva.

Čo sa týka dopadov aktuálnej situácie na celoročnú výrobu automobilov na Slovensku, zväz si v súčasnosti ešte netrúfa robiť žiadne odhady. Vlani sa na Slovensku celkovo vyrobilo mierne nad jeden milión osobných motorových vozidiel. „Za prvý kvartál sa vyrobilo na Slovensku viac ako 250 tis. osobných motorových vozidiel, čo by sa mohlo zdať ako pokračovanie v trende miliónových výrob, no je si treba uvedomiť, že tretí kvartál každoročne významne ovplyvní počty vyrobených vozidiel, nakoľko sa v tejto časti roka čerpajú celozávodné dovolenky aj u výrobcov vozidiel aj v dodávateľských firmách," objasnil Pribula.
 
Zdroj: SITA, Foto: Thom Bradley, Burst.shopify.com