Skupina Slovenskej sporiteľne vlani so ziskom takmer 164 mil. eur

28.02.2018 (16:00)

V medziročnom porovnaní zisk skupiny poklesol, dôvodom boli mimoriadne transakcie ešte v roku 2016.

Skupina Slovenskej sporiteľne dosiahla v minulom roku čistý konsolidovaný zisk 163,9 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to pokles o 23,6 %. Ako ďalej informovala Slovenská sporiteľňa, dôvodom poklesu boli najmä dve mimoriadne transakcie, ktoré ovplyvnili hospodárenie v roku 2016. Ide o výnos z predaja účasti v spoločnosti Visa Europe Ltd. spoločnosti Visa Inc v hodnote 26,8 mil. eur a mimoriadny výnos 14,5 mil. eur, ktorý vznikol vkladom časti podniku týkajúceho sa POS terminálov a transakcií do spoločnosti Global Payments, s. r. o.

Čisté úrokové výnosy klesli medziročne o 4,8 % na 439,3 mil. eur. Tento pokles je podľa vyjadrení skupiny dôsledkom dlhodobého vývoja nízkych úrokových sadzieb na trhu a silného konkurenčného tlaku na marže novo poskytnutých, ako aj refinancovaných úverov. Navyše vývoj trhu výrazne ovplyvnili legislatívne zmeny a sprísnené pravidlá pre poskytovanie nových úverov. K poklesu úrokových príjmov došlo aj vplyvom splatenia viacerých dlhopisov s vyšším úrokovým výnosom v prvej polovici roka 2017, ktoré nebolo možné nahradiť za rovnakých alebo podobných podmienok na trhu.
 

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

Čistý príjem z poplatkov a provízií sa medziročne znížil o 7,4 % na 112,7 mil. eur. K hlavným faktorom ovplyvňujúcim vývoj poplatkov v roku 2017 patril predovšetkým predaj platobných terminálov do spoločnosti Global Payments v roku 2016, legislatívne zmeny týkajúce sa predčasných splatení úverov. Podiel čistých výnosov z poplatkov a provízií na celkových prevádzkových výnosoch banky sa medziročne nezmenil a zostal na úrovni 20 %.

Prevádzkové náklady medziročne mierne stúpli, a to o 2,2 % na úroveň 282,7 mil. eur. Nárast prevádzkových nákladov bol podľa vyjadrení Slovenskej sporiteľne spojený s aktivitami banky zameranými na skvalitnenie služieb poskytovaných klientom ako aj s nárastom personálnych nákladov. Naproti tomu náklady na odpisy mierne klesli.

Objem úverov klientom dosiahol 11,72 mld. eur pri raste o 14,3 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré vzrástli o 12,7 %, resp. 1 mld. eur. Z toho najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré stúpli o 13,6 %, resp. o 828 mil. eur. Spotrebné úvery sa zvýšili o 9,4 %, teda o 145 mil. eur. Úvery korporátnym klientom medziročne vzrástli o 16,2 %, teda o 391 mil. eur a dosiahli úroveň 2,8 mld. eur. Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z úrovne 9,7 mld. eur na 10,3 mld. eur. Celkové záväzky voči klientom sa tak zvýšili o 9,6 % na 12,478 mld. eur.

Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste.
 


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák