Slovenskej sporiteľni klesol v prvom polroku zisk o takmer 36 %

04.08.2017 (12:43)

Dôvodom poklesu sú mimoriadne transakcie z vlaňajška, kedy banka zaúčtovala výnos z predaja účasti v spoločnosti Visa Europe a mimoriadny výnos z vkladu časti podniku týkajúceho sa POS terminálov a transakcií do spoločnosti Global Payments.

Slovenská sporiteľňa dosiahla podľa individuálnych výsledkov čistý zisk na úrovni 86,34 mil. eur pri medziročnom poklese o 35,6 %. Celá finančná skupina Slovenskej sporiteľne dosiahla podľa konsolidovaných výsledkov zisk 86,5 mil. eur. V medziročnom porovnaní to znamená taktiež zníženie o necelých 36 %. Dôvodom poklesu sú podľa vyjadrení spoločnosti dve mimoriadne transakcie, ktoré ovplyvnili hospodárenie v roku 2016. Výnos z predaja účasti v spoločnosti Visa Europe Ltd. spoločnosti Visa Inc v hodnote 26,8 mil. eur a mimoriadny výnos 14,5 mil. eur, ktorý vznikol vkladom časti podniku týkajúceho sa POS terminálov a transakcií do spoločnosti Global Payments.

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

Čistý úrokový výnos poklesol medziročne o 5,8 % na 218 mil. eur. Tento pokles je podľa spoločnosti dôsledkom dlhodobého vývoja klesajúcich úrokových sadzieb na trhu, ako aj pokračujúceho silného tlaku na marže novoposkytnutých aj refinancovaných úverov. Čistý príjem z poplatkov a provízií klesol o 15,3 % na 54,8 mil. eur. Aj tento pokles je podľa vyjadrení sporiteľne obrazom zmien na bankovom trhu, ktoré sa udiali počas uplynulého roka. K zníženiu príjmu z poplatkov prispelo aj odčlenenie časti bankových aktivít týkajúcich sa POS terminálov do novovzniknutej spoločnosti Global Payments.

Objem úverov klientom dosiahol 10,97 mld. eur pri raste o 14,2 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré vzrástli o 14,4 %, resp. o 1,1 mld. eur. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré stúpli o 16,4 %, teda o 916 mil. eur. Spotrebné úvery vzrástli o 7,8 %, resp. o 116 mil. eur. Úvery korporátnym klientom stúpli o 9,3 %, resp. o 220 mil. eur a dosiahli úroveň 2,6 mld. eur. Celkové záväzky voči klientom medziročne vzrástli o 10,8 % na 12,114 mld. eur. Vklady obyvateľstva sa zvýšili z 9,2 mld. eur na 10 mld. eur.

Slovenská sporiteľňa patrí do finančnej skupiny Erste.


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák