Sociálna poisťovňa zinkasovala od pracujúcich rekordnú sumu odvodov, čakajú ich vyššie dávky

18.09.2023 (18:25)

Sociálna poisťovňa zinkasovala v prvom polroku tohto roka od pracujúcich na sociálnych odvodoch rekordnú sumu. Išlo o viac ako 4,7 miliardy eur.

Oproti prvému polroku minulého roka tak suma vybratých odvodov od pracujúcich stúpla o 372 miliónov eur, teda o 8,6 percenta. Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za prvých šesť mesiacov tohto roka.

Dôvodom výrazného nárastu vybratých odvodov od pracujúcich je výraznejšie zvýšenie priemernej mzdy zamestnancov, ako aj minimálneho vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Priemerná mzda zamestnancov totiž v prvom polroku tohto roka medziročne stúpla o 9,7 percenta. Minimálny vymeriavací základ SZČO, z ktorého platia sociálne odvody štyria z piatich povinne poistených podnikateľov, od začiatku tohto roka vzrástol o 6,9 percenta. Vyššie mzdy zamestnancov a vyššie vymeriavacie základy SZČO znamenajú pre Sociálnu poisťovňu vyššie príjmy zo sociálnych odvodov.

Vyššie odvody však zamestnancom a SZČO prinesú vyššie dávky sociálneho poistenia. Sumy dávok nemocenského poistenia, ako je nemocenské, materské, tehotenské, či ošetrovné (OČR) sa v princípe vypočítavajú z hrubej mzdy zamestnanca, resp. z vymeriavacieho základu SZČO, z ktorého sa platili odvody v predošlom kalendárnom roku. Pri stanovení sumy dávky v nezamestnanosti sa zohľadňujú vymeriavacie základy zamestnanca, z ktorých sa platili odvody za posledné dva roky. Vyššie vymeriavacie základy zamestnancov a SZČO sa v budúcnosti prejavia aj vo vyššom dôchodku, ktorý im prizná Sociálna poisťovňa.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia