Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Špekulant - Speculator

Osoba zaoberajúca sa špekuláciou, t. j. nákupom (predajom) nejakého tovaru alebo finančného aktíva s cieľom dosiahnuť zisk z neskoršieho predaja (nákupu) tohto tovaru za vyššiu (nižšiu) cenu.