Sporiteľňa ČSOB ku koncu marca so ziskom 303 tis. eur

19.05.2017 (16:00)

V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 27,5 %.

ČSOB stavebná sporiteľňa dosiahla od začiatku januára do konca marca čistý zisk 303 tis. eur. V medziročnom porovnaní to podľa zverejnených údajov znamená pokles o 27,5 %. Čisté úrokové výnosy sa znížili o 17,7 % na 1,5 mil. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií poklesli o 8 % na 469 tis. eur.

Bilančná suma spoločnosti bola na konci marca vo výške 250,3 mil. eur. V porovnaní so stavom spred roka je to zníženie o 1,7 %. Úvery a pohľadávky voči klientom boli koncom tretieho mesiaca vo výške 159,3 mil. eur a medziročne poklesli o 4,7 %. Väčšinu z tejto sumy tvorili medziúvery poskytnuté fyzickým osobám. Prijaté vklady od klientov sa zvýšili o 1,4 % na 222 mil. eur.

Získajte vstupný bonus až 2 000 EUR

ČSOB stavebná sporiteľňa vznikla na Slovensku v júni 2000. Licenciu na činnosť stavebnej sporiteľne získala v októbri 2000 a svoje služby začala poskytovať 1. decembra 2000. Firma je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou ČSOB SR, ktorá patrí do belgickej skupiny KBC.


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák