Spotrebiteľské úvery v prvom polroku rástli

06.10.2017 (09:30)

Tempo rastu sa ku koncu júna tohto roka spomalilo na necelých 13 %.
Spotrebiteľské úvery rástli aj v prvom polroku tohto roka, i keď miernejším tempom. Ako uviedla v správe o stave a vývoji slovenského finančného trhu za prvý polrok tohto roka Národná banka Slovenska (NBS), postupne sa spomalil relatívny medziročný nárast. Ku koncu júna tohto roka pozvoľne poklesol na 12,8 %.

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

Priemerné úrokové sadzby poklesli medziročne takmer o dva percentuálne body a ku koncu júna dosiahli 8,7 %. Podiel predschválených spotrebiteľských úverov predstavoval necelú tretinu novej produkcie, podiel úverov poskytnutých elektronickými kanálmi, napríklad cez internet banking, predstavoval 6 % novej produkcie. Nebankové spotrebiteľské úvery stagnovali na sume asi 1,3 mld. eur.

Splatnostiam spotrebiteľských úverov naďalej dominovali osemročné úvery s podielom 69 % produkcie. Pri refinancovaní bol podiel úverov s dlhou splatnosťou vyšší, pri refinancovaní s navýšením dokonca vyše 80 %. Od júla 2016 do júna 2017 finančné inštitúcie poskytli viac ako 3 mld. eur spotrebiteľských úverov. Avšak objem portfólia v rovnakom čase narástol iba o niečo viac ako 0,5 mld. eur, pretože bol znižovaný predčasným splácaním a bežným splácaním.

Celkový podiel zlyhaných úverov domácnostiam klesol. Pri úveroch na bývanie prítok zlyhaných úverov je už dva roky nulový, v niektorých mesiacoch dokonca záporný. Naopak, pri spotrebiteľských úveroch prítok zlyhaných úverov dlhodobo a sústavne zrýchľuje rast. Pretrvávajúci rastový trend poukazuje podľa centrálnej banky na zhoršujúcu sa kvalitu portfólia spotrebiteľských úverov.
 


Zdroj: SITA, Foto: redakcia