Správcovské spoločnosti s polročným ziskom 10,4 mil. eur

03.10.2017 (12:30)

V medziročnom porovnaní je to nárast o 8 %.
Správcovské spoločnosti dosiahli ku koncu júna tohto roka zisk 10,4 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast o 8 %. Zlepšenie ziskovosti sa opieralo najmä o nárast čistých výnosov z poplatkov a provízií o 11 %. Na druhej strane, o desatinu vzrástli prevádzkové náklady v sektore. Kladný hospodársky výsledok na individuálnej báze zaznamenali všetky správcovské spoločnosti. Uvádza sa to v správe o stave a vývoji slovenského finančného trhu za prvý polrok tohto roka, ktorú vypracovala Národná banka Slovenska (NBS).

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

Vývoj čistej hodnoty aktív v sektore kolektívneho investovania v prvom polroku tohto roka nadviazal podľa centrálnej banky na pozitívne smerovanie z druhej polovice roka 2016. Po období relatívne slabšieho rastu objemu spravovaných aktív, či dokonca jeho krátkodobom poklese počas roka 2015 a prvých mesiacov roka 2016, prevládol podľa NBS v sektore od leta 2016 opäť jednoznačný rastový trend. Popri väčšom dopyte klientov po investovaní do podielových listov dopomohla k tomuto výsledku aj zvýšená výkonnosť.

Čistá hodnota aktív za všetky tuzemské podielové fondy a zahraničné fondy kolektívneho investovania predávané na Slovensku sa od januára do konca júna zvýšila o 461 mil. eur. Tento nárast bol podľa centrálnej banky porovnateľný s rokmi 2013 a 2014, ktoré sa z pohľadu kolektívneho investovania na Slovensku radia medzi historicky najsilnejšie. Z celkového objemu aktív ku koncu júna vo výške 7,757 mld. eur predstavovali prostriedky v zahraničných podielových fondoch na Slovensku 20 %, čo je podľa NBS najviac za posledných minimálne desať rokov.


Zdroj: SITA, Foto: redakcia