Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Štátny dlh - Government debt

Úhrn štátnych záväzkov vo forme obligácií a krátkodobých pôžičiek. Štátny dlh, ktorý je v držbe verejnosti, vylučuje obligácie v rukách kvázi vládnych agentúr, ako je Federálny rezervný systém.