Stavebné sporenie – koľko zarobíte a za čo zaplatíte

Autor: redakcia Banky.sk
29.03.2016 (10:00)

Stavebné sporenie a stavebný úver dnes na Slovensku ponúkajú 3 stavebné sporiteľne. Pozrime sa na to, z čoho si môžete vyberať, aké poplatky vás pri stavebnom sporení čakajú a akými úrokmi sú úročené.Stavebné sporenie na Slovensku v číslach*

  • 3 stavebné sporiteľne (ČSOB stavebná sporiteľňa, Prvá stavebná sporiteľňa, Wüstenrot stavebná sporiteľňa)
  • 11 produktov stavebného sporenia (aktuálne ponúkané produkty)
  • 0,1% - 1,75% štandardný úrok na stavebnom sporení (bez zarátania štátnej prémie)
  • 5% štátna prémia pre rok 2016, maximálne 66,39 eur
  • 2,9% - 7,29% úrok na stavebnom úvere (závisí od typu úveru/ tarify, hodnotiaceho čísla a pod.)
  • 1,69% a viac - úrok pri medziúvere
  • 1.000 -200.000 výška cieľovej sumy
  • 30 rokov maximálna dĺžka splácania úveru
* uvedené údaje a rozpätia zohľadňujú ponuky všetkých troch stavebných sporiteľní, konkrétne údaje za jednotlivé sporiteľne nájdete na ich internetových stránkach

Čo ste nevedeli o hypotékach


Aktuálne ponuky stavebných sporiteľní

ČSOB stavebná sporiteľňa má v ponuke 2 produkty stavebného sporenia, pri ktorom máte nárok na štátnu prémiu – Profit Mini, určené pre deti do 18 rokov a Profit Maxi, určené pre klientov nad 18 rokov.
Pri uzatvorení zmluvy online ponúka sporiteľňa 50% zľavu z poplatku (ktorý je inak 40€ pre Profit Maxi a 35€ pre Profit Mini) a s detským účtom Sloník dokonca poplatok za uzavretie zmluvy neplatíte vôbec. Sporiteľňa ponúka k štandardnému úroku 1.3% na sporení tiež úrokový bonus vo výške 0.5%, ten vám však vyplatí až po 6 rokoch sporenia spätne za všetky vaše vklady.

Wüstenrot ponúka 3 druhy klasického stavebného sporenia, pri ktorých klienti môžu získať k svojim vkladom aj štátnu prémiu (Rodinné stavebné sporenie, sporenie pre deti Krôčik a sporenie Vernosť). Zaujímavou ponukou je extra bonusové úročenie vkladov počas prvých 12 mesiacov sporenia sadzbou 3.5% - vzťahuje sa však iba na vklady do výšky 3.000€ (vklady nad tútu sumu sú úročené základným 1%-ným úročením). Jednotlivé typy sporenia ponúkajú aj ďalšie benefity ako zvýhodnené poplatky či dvojaké poistenie dieťaťa.

Prvá stavebná sporiteľňa ponúka v rámci stavebného sporenia, ku ktorému môžete získať štátnu prémiu, 2 tarify stavebného sporenia pre dospelých (Štandardná extra tarifa SE a Štandardná extra tarifa SD) a 2 tarify pre deti (Junior Extra tarifa JE a Junior Extra tarifa JD), pričom „E“ tarify (SE, JE) sú úročené 1% a „D“ tarify úrokom 1,75%. PSS ponúka tiež dve špeciálne tarify pre tých, ktorí hneď na začiatku sporenia vedia, že budú mať záujem o stavebný úver. Tarify U1 (úverová štandardná) a U2 (úverová rýchla) sú vo fáze sporenia úročené 0,1%.
Aktuálnou výhodou stavebného sporenia tejto sporiteľne je akciový poplatok za uzatvorenie zmluvy vo výške iba 20€ pri tarife SE a tiež možnosť uzatvoriť zmluvu o stavebnom sporení úplne bez poplatku v tarife JE.

Neprehliadnite

Za čo pri stavebnom sporení zaplatíte

  ČSOB PSS Wüstenrot
uzavrenie zmluvy o stavebnom porení 40€ / 35€ 0,9% z cieľovej sumy, aktuálne pri tarife SE 20€ a JE 0€ 0,9% z cieľovej sumy, max. 1800€
zmena cieľovej sumy zvýšenie: 7€, zníženie: 1.39% z rozdielu (do 3 rokov) alebo 0,75% z rozdielu (po 3 rokoch) 10€ 1% rozdielu cieľových súm, max 1800€
vedenie sporiteľského účtu 12€ 11,88€ 6 - 12€
predčasné vypovedanie zmluvy o stavebnom sporení (do 6 rokov od uzavretia zmluvy) 0,5-1,5% z cieľovej sumy podľa dĺžky sporenia 30-90€ podľa dĺžky sporenia 0,5-0,9% z cieľovej sumy podľa dĺžky sporenia, max 1800€
za spojenie/ delenie zmluvy, za prevod zmluvy, či za vypustenie spolumajiteľa sporenia zo zmluvného vzťahu 6 - 10€ 10€ 10 - 20€
za ďalšie úkony ako napríklad za vinkuláciu sporiteľského účtu či za ročné/ mimoriadne výpisy zo sporiteľského účtu Podľa sadzobníka poplatkov Podľa sadzobníka poplatkov Podľa sadzobníka poplatkov

Za čo zaplatíte pri úvere a medziúvere

Poplatky pri úveroch a medziúveroch sa týkajú napríklad poskytnutia a predčasného splatenia medziúveru, a tiež prevodu úveru či medziúveru na inú osobu. Pri stavebnom úvere môžu od vás chcieť poplatok za prioritné spracovanie žiadosti, alebo rezervačný poplatok v prípade, ak do 12 mesiacov od pridelenia cieľovej sumy nevyčerpáte sporiteľňou stanovenú sumu. Stavebné sporiteľne vám naúčtujú tiež poplatky za výpisy z úverového účtu, za upomienky, vyčíslenie dlžnej sumy, vyhotovenie dodatku k úverovej zmluve a podobne.Foto: redakcia