Študenti zmiernia výpadky zamestnancov v zdravotných zariadeniach už počas tohto leta

17.05.2024 (18:00)

Študenti vybraných odborov stredných zdravotníckych škôl a vysokých škôl sa budú môcť zamestnať u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti už počas nadchádzajúcich letných prázdnin. Absolvovaný budú musieť mať minimálne prvý ročník štúdia.

Budú môcť pracovať ako sanitár, praktická sestra - asistent alebo zubný asistent. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) reaguje touto schválenou novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti na akútny nedostatok pracovníkov v zdravotníctve.

Toto opatrenie pomôže zdravotníckym zariadeniam v období čerpania letných dovoleniek zmierniť výpadok zamestnancov a posilniť zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti žiakmi stredných zdravotníckych škôl a študentmi vysokých škôl. Rezort zdravotníctva očakáva, že to podporí aj motiváciu žiakov a študentov pracovať v zdravotníctve, zlepší ich výkon odborných pracovných činností a ľahšie si zvyknú v nových pracovných tímoch. Zamestnávatelia tak budú mať príležitosť získať potencionálnych nových zamestnancov.

Samosprávne kraje budú v rámci rezidentského štúdia spolupracovať s ministerstvom zdravotníctva a každoročne mu budú poskytovať údaje o počte chýbajúcich zdravotníkov v jednotlivých špecializačných odboroch. MZ tieto údaje vyhodnotí a každý rok na webovej stránke zverejní aktuálny počet rezidentských miest v jednotlivých odboroch. Umožní efektívnejšie a adresnejšie dopĺňať rezidentov do nemocníc a ambulancií tam, kde ich je najväčší nedostatok.

Absolventovi rezidentského štúdia sa umožní v 5-ročnom období poskytovania zdravotnej starostlivosti získať nadväzujúcu špecializáciu alebo certifikovanú pracovnú činnosť, ktorej doba získavania bude započítaná do tohto obdobia.

Pre zdravotníkov z cudziny sa rozširujú spôsoby preukazovania ovládania štátneho jazyka, aby sa ľahšie mohli zaradiť do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Upravuje sa aj celý proces posudzovania a overovania ovládania štátneho jazyka ministerstvom zdravotníctva, primerane odborným pracovným činnostiam, ktoré bude cudzinec v zdravotníctve vykonávať. Ovládanie štátneho jazyka bude možné preukázať aj dokladom o postavení Slováka žijúceho v zahraničí. Pomôže to zdravotníckym pracovníkom - Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorí chcú pracovať v našich nemocniciach, aby nemuseli absolvovať overovanie ovládania slovenčiny.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia