Štvrťročný zisk Tatra banky stúpol o polovicu a dosiahol takmer 70 mil. eur

06.05.2024 (18:25)

Tatra banka dosiahla v prvom štvrťroku hrubý zisk 69,3 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast o 50,8 %. Čistý zisk stúpol takmer o 51 % na 54,2 mil. eur. 

Ako ďalej vyplýva z účtovnej závierky, čisté výnosové úroky vzrástli o 28,5 % na 111 mil. eur. Čistý zisk z poplatkov a provízií od začiatku januára do konca marca predstavoval 37,4 mil. eur. Ide o medziročný nárast o 11,2 %. Osobitný bankový odvod predstavoval sumu 20,5 mil. eur.

Aj v minulom roku sa banke darilo. Jej zisk stúpol o 22,4 % na 237,3 mil. eur. Celá finančná skupina po prvý raz z pohľadu zisku prekonala míľnik 200 miliónov eur. Pod rast sa podpísalo viacero faktorov. Z nich mali najväčšiu váhu podľa vyjadrení spoločnosti vývoj úrokových sadzieb, výnosy z poplatkov a provízii, zisk z finančných nástrojov na obchodovanie a kurzových rozdielov, či nižšia tvorba opravných položiek v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Napriek tomu, že banka na začiatku vlaňajška čelila obavám, ako klienti zvládnu vysoké sadzby a infláciu, negatívne scenáre sa podľa jej vyjadrení nenaplnili. Aktíva skupiny medziročne rástli. Avšak medziročné tempo rastu úverov poskytnutých klientom sa zmiernilo. Vklady klientov sa medziročne zvýšili tiež mierne. Rast vkladov tlmila podľa vyjadrení spoločnosti najmä nižšia tvorba úspor domácností v dôsledku vysokej inflácie.

Tatra banka bola do Obchodného registra SR zapísaná 1. novembra 1990. V súčasnosti patrí do rakúskej skupiny Raiffeisen.
 


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák