Súhrnný zisk DSS za prvý polrok dosiahol 7,7 milióna eur

03.10.2017 (10:30)

Počet sporiteľov v druhom pilieri počas prvých šiestich mesiacov tohto roka stúpol o viac ako 24 tisíc, čo bol druhý najvyšší prírastok za polrok od roku 2007.
Šesť dôchodkových správcovských spoločností (DSS), ktoré spravujú dôchodkové úspory v druhom pilieri, malo za prvý polrok tohto roka súhrnný zisk 7,7 milióna eur, čo bolo medziročne viac o 23 %. Uvádza sa to v správe o stave a vývoji slovenského finančného trhu za prvý polrok tohto roka, ktorú vypracovala Národná banka Slovenska (NBS). "Hlavnú zásluhu na tom majú o desatinu vyššie výnosy z odplát a provízií, keď rástli všetky druhy odplát – za vedenie účtu, za správu aj za zhodnotenie," tvrdí centrálna banka.

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

Počet sporiteľov druhého dôchodkového piliera počas prvých šiestich mesiacov tohto roka stúpol o viac ako 24 tisíc. Podľa NBS išlo o druhý najvyšší prírastok za kalendárny polrok od roku 2007. Do konca júna tohto roka sa tak celkový počet sporiteľov priblížil tesne k úrovni 1,4 milióna.

Najvyššie nominálne medziročné zhodnotenie aktív ku koncu prvého polroka tohto roka vo výške 15 % priniesli sporiteľom indexové dôchodkové fondy. Za nimi nasledovali akciové dôchodkové fondy s výkonnosťou 10,6 % a zmiešané fondy výnosom 6,2 %. "Hodnoty dôchodkových jednotiek vo všetkých týchto fondoch vzrástli najmä zásluhou pozitívneho vývoja na akciových trhoch ešte v závere predošlého roka," skonštatovala centrálna banka. Dlhopisové dôchodkové fondy zaznamenali medziročné zhodnotenie vo výške 0,6 %.

V absolútnom vyjadrení vzrástla čistá hodnota majetku porovnateľne v dlhopisových a indexových dôchodkových fondoch. "Kým pre dlhopisové dôchodkové fondy to bol relatívny nárast o 2 %, tak pre indexové až o 31 %," uvádza sa v materiáli. Podobný nominálny rozsah zvýšenia finančných prostriedkov pri súčasne viac ako 10-násobne vyššom počte sporiteľov v dlhopisových dôchodkových fondoch sa dá podľa NBS do veľkej miery vysvetliť prestupom sporiteľov z tejto kategórie do skupiny indexových fondov. Čistá hodnota majetku zvyšných dvoch kategórií dôchodkových fondov rástla tempom 6 % (akciové), resp. 7 % (zmiešané). "Výsledkom týchto zmien bolo, že indexové dôchodkové fondy pokračovali v postupnom ukrajovaní z dominantnej pozície dlhopisových dôchodkových fondov," upozorňuje centrálna banka.

V prvom polroku tohto roka bolo možné pozorovať obrat v dlhodobejšie trvajúcom trende poklesu výskytu domácich aktív v majetku dôchodkových fondov. Podiel slovenských aktív sa v tomto období zvýšil o 1,5 percentuálneho bodu a dosiahol úroveň bezmála jednej pätiny z celkovej čistej hodnoty majetku. "Zvýšil sa hlavne záujem o slovenské štátne dlhopisy a v menšej miere stúpol aj objem prostriedkov uložený v slovenských bankách," dodala NBS.
 


Zdroj: SITA, Foto: redakcia