Tatra banke klesol v minulom roku zisk o pätinu

15.02.2021 (17:00)

Za poklesom zisku je primárne nárast tvorby rizikových nákladov o 255 %.

Tatra banka dosiahla v minulom roku podľa predbežných neauditovaných výsledkov čistý zisk 106,3 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z centrálnej evidencie regulovaných informácií, v medziročnom porovnaní je to pokles o 21,2 %. Za poklesom zisku je podľa vyjadrení spoločnosti primárne nárast tvorby rizikových nákladov o 255 %, a to z úrovne 18,1 mil. eur na 64,3 mil. eur. Išlo o proaktívne rozhodnutie v reakcii na pandémiu nového koronavírusu.

Pokles zisku čiastočne kompenzovalo rozpustenie rezerv na súdne spory vo výške 18,1 mil. eur. Taktiež to bol medziročný pokles administratívnych nákladov o 14 mil. eur, resp. o 5.9 %. Dôvodom bolo najmä zníženie personálnych nákladov.

Stav úverov klientom vzrástol medziročne o 4 %, a to z úrovne 10,949 mld. eur na 11,385 mld. eur. Z toho najviac stúpli retailové hypotekárne úvery s medziročným nárastom 364 mil. eur, resp. 7,1 %.

Celkové výnosy banky klesli medziročne len mierne o 0,2 % aj vďaka nárastu výnosov z obchodovania s cennými papiermi. Tie čiastočne kompenzovali jednorazový výnos z predaja akcií v roku 2019. Nárast čistého úrokového výnosu o 2,2 % vyplynul z nárastu dividend z dcérskych spoločností. Čisté výnosy z poplatkov vzrástli o 8 % pre nárast výnosov z kartových transakcií a z transakcií s cennými papiermi a dlhopismi.

Konsolidovaný zisk po zdanení skupina znížila o 21,7 %. Kým v roku 2019 to bola suma 135,1 mil. eur, tak vlani to bol zisk 105,7 mil. eur.

Tatra banka bola do Obchodného registra SR zapísaná 1. novembra 1990. V súčasnosti patrí do rakúskej skupiny Raiffeisen.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák