Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Teória efektívneho trhu - Efficient-market theory

Pozri teória náhodného pohybu (trhových cien účastín).