Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Úhrnný produkt (alebo output) - Total product (or output)

Celkové množstvo vyrobených tovarov vyjadrené vo fyzických jednotkách, ako sú bušle pšenice, tony ocele alebo počet strihaní.