Úver s odmenou až 700 eur od UniCredit banky


UniCredit banka pripravila pre všetkých záujemcov o úver akciovú ponuku, v ktorej môžu získať finančnú odmenu.

Podmienky a odmena za PRESTO Úver

Žiadatelia o PRESTO úver získajú odmenu 60 EUR za každých načerpaných celých 5 000 EUR PRESTO Úveru. Maximálna výška odmeny je 600 EUR. (Na získanie odmeny 600 eur si musíte zobrať pôžičku vo výške 50 tisíc eur.)
Odmena za PRESTO úver bude vyplatená na bežný účet klienta najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca, v ktorom bol úver načerpaný.
Nárok na Odmenu za PRESTO úver vznikne aj v prípade sprostredkovania PRESTO úveru cez sprostredkovateľa.

Nárok na Odmenu za PRESTO úver zaniká ak:
• klient odstúpi od úveru v lehote 14 dní
• klient predčasne splatí úver
• klient je v omeškaní so splátkou na akomkoľvek úvere v Unicredit banke
• klient si neotvoril bežný účet do doby výplaty odmeny za úver

Podmienky a odmena za Bežný účet

Odmena za Bežný účet v podobe sumy 10 EUR mesačne bude vyplácaná maximálne po dobu 10 mesiacov (každý mesiac v prípade, že na ňu vznikne nárok). Celkovo je možné získať odmenu za Bežný účet až vo výške 100 EUR.

Na odmenu za bežný účet máte nárok ak splníte tieto podmienky:
1) Aktívne používanie Bežného účtu – vykonanie minimálne 3 platieb kartou mesačne v minimálnom celkovom objeme 100 EUR (neplatí pre výbery hotovosti kartou z bankomatov a storno transakcie)
• V prípade nesplnenia podmienky Aktívneho používania Bežného účtu nárok na odmenu za daný mesiac nevznikne.
• Odmena bude vyplácaná mesačne na účet najneskôr posledný deň nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola splnená podmienka aktívneho používania účtu.
2) Odmena za Bežný účet v rámci tejto Kampane je podmienená Dohodnutím PRESTO Úveru

Trvanie

Akciová ponuka trvá od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023.
UniCredit bank

Pozrite si zľavy, ktoré ponúkajú ostatné banky