V čom vidia mladí ľudia čaro elektronických cigariet?

31.05.2024 (18:00)

Za posledných desať rokov vzrástol počet mladých užívateľov moderných nikotínových výrobkov ako sú e-cigarety, žuvací tabak a nikotínové vrecúška na úkor klasických cigariet.

Ako uvádza Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, dôvodov prečo začali deti a mladí ľudia viac používať moderné bezdymové výrobky je viacero. „Je to dizajn, ľahšia dostupnosť, pestrosť príchutí, neznalosť dopadu škodlivých látok na ich zdravie a klamlivé prezentovanie ako zdravšia alternatíva klasických cigariet,“ tvrdí RÚVZ.

Trend prechodu mladých na e-cigarety, žuvací tabak či nikotínové vrecúška zdôvodňuje pre SITA aj pneumológ Jozef Kubík z Nemocnice Agel Handlová. „Nedostatočná osveta voči fajčeniu, ale aj zlý príklad rodičov, dospelých a vplyv kamarátov. Môžeme za tým nájsť aj nedostatočnú schopnosť zvládať stres. Výrazný vplyv na to má aj reklamná kampaň, ktorá poukazuje na tzv. neškodnosť e-cigariet. Zároveň je to „moderné a in“ v populácii tínedžerov,“ hovorí pneumológ.

Riziká používania e-cigariet sú pritom podľa J. Kubíka rovnaké ako aj pri štandardnom fajčení - vzniká závislosť na nikotíne. Zároveň, inhalácia splodín dymu je v e-cigaretách nahrádzaná inhaláciou chemických substancií obsiahnutých v rôznych pridaných arómach. „Ich účinok na pľúca často nie je vôbec preskúmaný. U detí a dospievajúcich sú pľúca ešte vo vývoji, dozrievajú, nemajú ešte dostatočne vyvinuté detoxikačné procesy v pľúcach. Preto sú rýchlejšie a vážnejšie poškoditeľné takýmito látkami. To môže viesť k včasnejšiemu rozvoju niektorých ochorení pľúc a priedušiek, ale aj iných orgánov,“ vysvetľuje pľúcny odborník. U detí a dospievajúcich vzniká navyše závislosť oveľa rýchlejšie ako u dospelých.

E-cigarety sú určené pre dospelých fajčiarov, ktorí hľadajú alternatívu k cigaretám. Nie sú určené pre deti. Na druhej strane aj svetovo uznávaní experti pripúšťajú, že po moderných nikotínových výrobkoch siaha tá časť mladých ľudí, ktorá by inak siahla po klasických cigaretách. Vláda Spojeného kráľovstva si nedávno nechala vypracovať doteraz najrozsiahlejší vedecký výskum o škodlivosti elektronických cigariet. Zistenia tohto výskumu ukázali, že fajčiari, ktorí prejdú na elektronické cigarety, výrazne znížia vystavenie svojho organizmu toxickým látkam spôsobujúcim rakovinu, ako aj pľúcne a srdcovo-cievne ochorenia. Experti zároveň zdôraznili, že napriek nižšej škodlivosti nemožno povedať, že používanie týchto nových výrobkov je úplne bez rizika alebo zdravšie. „Vaping prináša z krátkodobého a strednodobého hľadiska len malý zlomok rizík fajčenia, avšak to neznamená, že nie je rizikový, osobitne pre ľudí, ktorí nikdy nefajčili,“ uviedla hlavná autorka výskumu, profesorka Ann McNeillová.

Podľa expertov je tento výskum najkomplexnejšou štúdiou zdravotných rizík vapingu, zahŕňajúcou viac ako 400 štúdií z celého sveta. Profesorka Ann McNeillová tiež upozornila, že hoci fajčenie zabíja až polovicu pravidelných dlhodobých fajčiarov, prieskum v Anglicku ukazuje, že až dve tretiny dospelých fajčiarov nevedia o tom, že používanie elektronických cigariet je menej škodlivé.

Ako by mali rodičia pomôcť svojim deťom, aby nepoužívali vaping (slangový výraz pre užívanie e-cigariet, pozn. redakcie)? „Určite by si mali s deťmi pohovoriť, ale najlepšie ísť správnym príkladom. Čiže sami by nemali fajčiť, a to ani štandardné cigarety, ani e-cigarety. Mali by sa tiež zaujímať o to, ako ich deti trávia voľný čas,“ radí pneumológ Jozef Kubík. Ak už dieťa či tínedžer fajčí, mali by sme ho upozorniť na konkrétne nepriaznivé následky fajčenia. Treba mu dávať pozitívne príklady, motivovať ho, ale nie peňažne. „Dnes sú dostupné aj psychologické poradne, resp. centrá pre odvykanie od fajčenia, kde sú odborníci školení aj na komunikáciu s deťmi a dospievajúcimi,“ radí odborník. Vo všeobecnosti však konštatuje, že je to veľký problém a recidíva fajčenia je častá. Určite musí mať dieťa a mladý človek vysokú motiváciu, aby zapojil všetku svoju vôľu do odvykania od fajčenia. Neplnoletých by mohlo odradiť od užívania nikotínových výrobkov vyššia cena, momentálne sa pripravuje úprava legislatívy, ktorej výsledkom by mohla byť vyššia daň na tabakové výrobky.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je v súčasnosti na svete viac ako 1 miliarda fajčiarov tabaku, resp. užívateľov nikotínu, čo zodpovedá približne prevalencii 15 % vo všeobecnej populácii nad 15 rokov s prevahou mužov. Na základe prieskumu agentúry FOCUS pre Ministerstvo zdravotníctva SR bol výskyt fajčiarov v roku 2023 na úrovni 23 %. Oproti roku 2019 tak došlo k poklesu aktívnych fajčiarov, kedy bola ich početnosť na úrovni 32 %.
 
Zdroj: SITA, Foto: Tomáš Hustoles, Burst.shopify.com