V treťom pilieri si koncom júna sporilo 741 tisíc ľudí

04.10.2017 (09:30)

Počet účastníkov tretieho penzijného piliera v prvom polroku tohto roka vzrástol o viac ako 16 tisíc, čo bol podľa Národnej banky Slovenska najvyšší polročný prírastok prinajmenšom od roku 2007.V treťom penzijnom pilieri, ktorý spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS), si na konci júna tohto roka sporilo 741 tisíc osôb. Ako v správe o stave a vývoji slovenského finančného trhu za prvý polrok tohto roka uvádza Národná banka Slovenska (NBS), rast záujmu o sporenie prostredníctvom systému doplnkového dôchodkového sporenia z predošlých dvoch rokov sa v prvej polovici tohto roka ešte viac prehĺbil. "Počet účastníkov s nenulovou zmluvou vzrástol o viac ako 16 tisíc, čo bolo o tretinu viac ako v prvom, či druhom polroku 2016, a zároveň išlo o najvyšší polročný prírastok prinajmenšom od roku 2007," uviedla centrálna banka.

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

Opačný vývoj bol pozorovaný pri poberateľoch dávok. "Ich počet sa v prvej polovici roka 2017 znížil o necelé 3 tisícky, čím nadviazal na poklesy z uplynulých troch rokov," konštatuje sa v materiáli. Priemerná výkonnosť príspevkových doplnkových dôchodkových fondov na medziročnej báze ku koncu júna dosiahla 2,8 %. Najvyššie nominálne zhodnotenie vo výške 6,4 % priniesli rastovo orientované fondy. Vyvážené fondy podľa NBS zarobili v priemere 2,3 % a konzervatívne 0,1 %. "Výnos výplatných doplnkových dôchodkových fondov sa nachádzal v zápornom pásme na úrovni - 0,6 %," uviedla centrálna banka.

Objem aktív spravovaný v sektore doplnkového dôchodkového sporenia pokračoval v rovnomernom raste. Čistá hodnota spravovaných aktív v prvom polroku tohto roka stúpla o 97 mil. eur a v jeho závere dosiahla úroveň tesne nad 1,8 mld. eur. Dynamika rastu bola podľa NBS obdobná ako v minulom roku. "Čistý tok prostriedkov medzi doplnkovými dôchodkovými fondmi a účastníkmi a poberateľmi, teda rozdiel odvedených príspevkov a vyplatených dávok, sa vyše dvoma tretinami podieľal na kumulácii aktív," konštatuje sa v správe.
 


Zdroj: SITA, Foto: redakcia