Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Vklad s výpovednou lehotou - Time deposit

Fondy držané v bankách, pri ktorých je potrebný minimálny "čas na vybratie" peňazí. Vklady s výpovednou lehotou sa zahŕňajú do peňazí v širšom zmysle slova (M,), nie však do M,, pretože sa neprijímajú ako platobné prostriedky.