Vlaňajší čistý zisk Komerční banky poklesol

18.02.2010 (10:30)

Skupina Komerční banky vytvorila v minulom roku čistý zisk 11,007 mld. českých korún pri medziročnom znížení o 16,4 %.

Skupina Komerční banky vytvorila v minulom roku čistý zisk 11,007 mld. CZK. V medziročnom porovnaní to predstavuje zníženie o 16,4 %. Celkový objem rezerv na zlé úvery vzrástol na 5,422 mld. CZK oproti 2,97 mld. CZK v roku 2008. Konsolidovaný objem vkladov sa znížil o 0,5 % na 551,8 mld. CZK. Úverové portfólio vlani vzrástlo o 3,4 % na 386,6 mld. CZK. Informovala o tom hovorkyňa banky Monika Kuncová.

Z celkového objemu pôžičiek podiel úverov individuálnym klientom presiahol 45 %. Portfólio hypoték občanom sa zvýšilo o 10,9 % na 100,4 mld. CZK. Podnikateľské úvery poskytnuté Komerční bankou dosiahli 206,4 mld. CZK, čo je medziročné zníženie o 1,4 %. V rámci tohto segmentu úvery malým podnikom a podnikateľom rástli o 5,5 % na 24,5 mld. CZK. Objem pohľadávok financovaných pomocou faktoringu klesol o 39,6 % na 1,8 mld. CZK.

Za štvrtý kvartál minulého roka Komerční banka zaznamenala medziročný pokles čistého zisku o 22 % na 2,57 mld. CZK. Čisté úrokové výnosy banky sa v poslednom kvartáli znížili o 1,6 % na 5,584 mld. CZK. Náklady na krytie rizík sa v porovnaní s tretím kvartálom znížili o 5 % na 1,263 mld. CZK.

Za rok 2009 plánuje Komerční banka vyplatiť dividendy na úrovni 170 CZK na akciu, čo je o desať korún menej na akciu ako v roku 2008.

Na Slovensku pôsobí Komerční Banka prostredníctvom dcérskej spoločnosti Komerční banka Bratislava, v ktorej je 100-percentným vlastníkom. Svoju činnosť na slovenskom trhu začala Komerční banka v roku 1995 ako banka s univerzálnou bankovou licenciou. Základnou činnosťou banky na Slovensku je poskytovanie bankových a finančných služieb podnikateľským subjektom, najmä veľkým a stredným podnikom, fyzickým osobám a inštitucionálnym klientom.

Zdroj: SITA, ČIA,