VÚB banka v prvom polroku s poklesom zisku

31.07.2019 (15:21)

Čistý zisk banky medziročne poklesol o 39,5 % na 56,03 mil. eur.

VÚB banka zaznamenala v prvom polroku pokles zisku. Ako vyplýva z individuálnej účtovnej závierky, čistý zisk banky medziročne poklesol o 39,5 % na 56,03 mil. eur. Klesli tak čisté úrokové výnosy, ako aj čisté výnosy z poplatkov a provízií. Výraznejší vplyv na hospodárenie mali však finančné operácie. Kým vlani ku koncu júna evidovala banka zisk z finančných operácií takmer 39 mil. eur, v tomto roku to bola už polročná strata cez 8 mil. eur.
 

Konsolidovaný zisk vrátane dcérskych spoločností sa znížil o 38,5 % na 57,3 mil. eur. Z pohľadu obchodu hodnotí spoločnosť výsledky ako uspokojivé. "Prvý polrok 2019 nám priniesol veľmi uspokojivé výsledky, a to tak v zmysle úverovania, ako aj zdrojov financovania, teda vkladov," povedal generálny riaditeľ VÚB banky Alexander Resch. Výsledky spoločnosti pomohli podľa neho čiastočne kompenzovať vplyv prostredia nízkych úrokových sadzieb a prísneho regulačného rámca. "Porovnanie s minulým rokom je ale aj naďalej ovplyvnené jednorazovým výnimočným obchodným výsledkom," dodal Resch.


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák