Vyberanie miliónových dividend zo súkromných zdravotných poisťovní nie je podľa ÚDZS správne

06.05.2024 (18:15)

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) znepokojuje, že súkromné zdravotné poisťovne si vyplácajú dividendy zo zisku z predchádzajúcich období v neľahkých časoch, v ktorých sa slovenské zdravotníctvo nachádza.

Zdravotné poistenie je základným pilierom našej spoločnosti a jeho financovanie by malo byť podľa úradu využité na zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov. „Rešpektujeme zákonné právo akcionárov zdravotných poisťovní na podiel na zisku, ale vzhľadom na závažné problémy, ktoré sa nakopili v zdravotníctve, považujeme tento krok za rozporuplný,“ povedal predseda úradu Michal Palkovič.

„Úrad nemôže zakázať výplatu dividend. Môžeme však apelovať na zdržanlivosť súkromných akcionárov v tejto citlivej otázke. Vyberanie miliónových dividend zo súkromných zdravotných poisťovní nie je dnes podľa môjho názoru správne,“ pokračuje Palkovič.

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. vyplatila svojim akcionárom v marci tohto roka dividendy vo výške 19.995 mil. eur. Ide o výplatu zisku z predchádzajúcich období, konkrétne ide o zisk za rok 2016 a časť zisku za rok 2018. Akcionári ZP Dôvera za posledných 15 rokov získali zo svojej poisťovne formou dividend už viac ako pol miliardy eur. Union zdravotná poisťovňa, a. s. tiež vyplatila v marci tohto roka akcionárovi dividendu, a to vo výške 4,5 mil. eur, a to napriek tomu, že táto platba nebola v obchodno-finančnom pláne zdravotnej poisťovne spomenutá. Union ju dlhodobo vypláca akcionárovi ročne v priemere približne 5 mil. eur. „Veríme, že tieto prostriedky by mohli byť efektívnejšie využité na zlepšenie zdravotnej starostlivosti, napr. pre ambulantný sektor, na liečbu inovatívnymi liekmi, do zabezpečenia paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Cenovo je tiež nevyvážený nákup zdravotnej starostlivosti v jednotlivých odbornostiach, čo vedie k zhoršenej dostupnosti zdravotnej starostlivosti,“ zdôrazňuje úrad.

Na správu úradu zareagovala aj zdravotná poisťovňa Dôvera, ktorá uviedla, že ku koncu vlaňajška mala nerozdelený zisk z minulosti vo výške 162 mil. eur. Penta deklarovala, že aj vzhľadom na stav slovenského zdravotníctva si túto sumu nevyplatí. „Bola vyplatená dividenda len vo výške zisku z roku 2023, ktorý bol na úrovni 0,76 % poistného, a teda výrazne pod zákonným maximom 1 %,“ uviedla Dôvera vo svojom tlačovom vyhlásení. Výška vyplatenej dividendy predstavuje už spomínanú sumu 19,955 mil. eur. Dôvera považuje dosahovanie zisku, aj v zdravotníctve, za žiadané a nevyhnutné. Každý subjekt, ktorý pôsobí v zdravotníctve alebo akomkoľvek inom segmente, musí zo svojej činnosti podľa nich dosahovať primeraný zisk.

Kapitálové investície Penty do slovenského zdravotníctva v roku 2023 dosiahli 64,5 mil. eur. V rámci zdravotníckych spoločností, ktoré na Slovensku Penta vlastní, to bolo v minulom roku 44 mil. eur preinvestovaných do Nemocnice Bory, 15 mil. eur do ostatných nemocníc združených v sieti Penta Hospitals International a 5,5 mil. eur preinvestovaných do poisťovne Dôvera.

Ako uviedla Beata Dupalová zo zdravotnej poisťovne Union, vyplatená dividenda sa týka hospodárenia minulých rokov, nie rokov 2023 a 2024. „Výplata dividendy neohrozí platobnú schopnosť našej spoločnosti. Poskytovateľom platíme načas, v zhode s dohodnutými zmluvnými podmienkami, rešpektujúc prísnu reguláciu v oblasti cien. Vyplácanie dividend nie je nemorálne, je legálnou formou odmeny akcionára za podnikanie a v našom prípade ide ešte stále o splácanie počiatočnej investície akcionára,“ skonštatovala Dupalová. Union podľa jej slov každoročne investuje zdroje do rozvoja zdravotníctva a služieb klientom. V minulom roku podporili preventívne programy, rozvoj telemedicíny či službu asistencie pacientom pri hľadaní poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák