- bežný účet vedený v ČSOB nie je podmienkou
- program MasterCard Priceless Specials
- možnosť objednať cestovné poistenie za poplatok