Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Výmenné relácie - Terms of trade

Pojem bežne používaný v súvislosti s medzinárodným obchodom, ktorý sa vzťahuje na "reálne" podmienky, za ktorých nejaká krajina predáva svoje vyvážané výrobky a nakupuje dovážané výrobky. Výmenné relácie sa rovnajú pomeru indexu dovozných cien k indexu vývozných cien.