Za vyradenie starých áut budú vyššie dotácie na autá s alternatívnym pohonom

11.09.2019 (13:45)

Dotácie by mali podľa Ministerstva hospodárstva SR podporiť nákup nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá.

Slovensko bude pokračovať v rozširovaní poskytovania dotácií a podpory používania vozidiel s pohonom na alternatívne palivá. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady SR. Ak žiadateľ o dotácie na vozidlá s alternatívnym pohonom súčasne vyradí z evidencie vozidlo so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov a táto dotácia mu nebola už poskytnutá na iné vozidlo, môže podľa novely zákona dostať dotácie až do výšky 35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla. Žiadateľ môže dostať dotáciu aj bez vyradenia vozidla so spaľovacím motorom starším ako 15 rokov z evidencie, ale len do výšky 25 % z celkovej obstarávacej ceny.

Poslanci však schválili pozmeňujúci návrh, podľa ktorého sa výška dotácie od štátu pri osobných a malých úžitkových autách obmedzí na najviac 10 tisíc eur. "Navrhovaná úprava zabezpečí, aby intenzita výšky pomoci nedosiahla neprimeranú úroveň. Je nevyhnutné, aby sa finančné prostriedky čerpané zo štátneho rozpočtu prerozdelili v súlade so zásadami efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti'," konštatuje sa v spoločnej správe. Novela bude účinná od novembra tohto roka.

Podmienkou na poskytnutie dotácie bude aj povinnosť žiadateľa prihlásiť vozidlo do evidencie a byť jeho vlastníkom najmenej počas dvoch rokov od poskytnutia dotácie. Ministerstvo chce takto predísť špekulatívnemu zaobchádzaniu s dotáciami a zabezpečiť, aby sa v praxi nestávali situácie, že príjemca dotácie fakticky nedisponuje vozidlom, na ktoré mu bola udelená. Pôvodne pritom rezort navrhoval, aby žiadateľ auto vlastnil aspoň štyri roky. Zmenou reflektuje na novelizáciu zákona o dani z príjmov, ktorou sa navrhuje zaviesť novú odpisovú skupinu 0 s dobou odpisovania 2 roky.

Parlament posunul do druhého čítania návrh nového zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Bezpečnosť detských ihrísk by sa po prijatí zákona mala zvýšiť. Nový zákon definuje bezpečnostné požiadavky, ktoré by mali detské ihriská spĺňať ako celok, a nielen jednotlivé hracie prvky. Stanovujú sa napríklad požiadavky na povrch detských ihrísk alebo na rozmiestnenie hracích zariadení. V návrhu zákona sú definované aj základné povinnosti vlastníkov ihrísk, okrem iného sa navrhuje systém na monitorovanie úrazov na detských ihriskách. Novinkou by mala byť povinná vstupná kontrola v prípade nových detských ihrísk, ako aj pravidelné ročné kontroly. Zákon zavádza aj sankcie za nedodržiavanie stanovených pravidiel.

Do ďalšieho legislatívneho procesu sa dostal aj návrh novely zákona o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. Novelou zákona sa má rozšíriť rozsah požadovanej kontroly na kontrolu vykurovacích systémov budov a klimatizačných systémov a ich kombinácie so systémami vetrania s celkovým inštalovaným výkonom väčším ako 70 kW. Upravuje sa interval, obsah a rozsah kontroly a postup pri kontrole. Ide o transpozíciu eurosmernice o energetickej hospodárnosti budov a smernice o energetickej efektívnosti do nášho právneho poriadku v časti vykurovania a chladenia budov.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák